Sökning: "karriärövergång ur idrott"

Hittade 1 uppsats innehållade orden karriärövergång ur idrott.

  1. 1. När rampljuset slocknat

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Pontus Lägge; Sebastian Chitsaz; Mariane Hansson; [2019-10-21]
    Nyckelord :dubbla karriärer; elitidrottare; fallstudie; karriärövergång ur idrott; parallell övergång; stöd; utmaningar;

    Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram/kurs: Sports Coaching IKG243Nivå: GrundnivåTermin/år: VT/2019Handledare: Astrid SchubringExaminator: Karin Grahn.... LÄS MER