Sökning: "karriär"

Visar resultat 1 - 5 av 559 uppsatser innehållade ordet karriär.

 1. 1. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 2. 2. Moderskap och lönegap på den svenska arbetsmarknaden. : En kvantitativ studie om sambandet mellan moderskap och lön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Taberman; Irene Berkers; [2019]
  Nyckelord :Humankapitalteori; signaleringsteorin; the motherhood wage penalty; lönegap; arbetsmarknad; karriär; lön; barn;

  Sammanfattning : Tidigare år har det forskats mycket kring könslönegapet i Sverige, det har rapporterats om anledningar som att kvinnor är mer benägna att arbeta deltid och vara föräldralediga. Forskning indikerar att könslönegapet blir större efter kvinnor fött barn och blir större ju fler barn en kvinna har. LÄS MER

 3. 3. Psykologiska kontrakt och HR-yrkesverksammas karriär-förväntningar : En kvalitativ studie om upplevelsen av brutna psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mariella Murholm; Linn Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Psykologiska kontrakt; informella kontrakt; löften; brutna löften; förväntningar; karriär; utveckling; Human Resources; HR;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vad beror det på att vissa anställda erbjuds karriärmöjligheter och andra typer av utvecklingsmöjligheter av sin arbetsgivare på en arbetsplats och andra inte? Att en anställd söker en tjänst internt och besitter en lång erfarenhet eller högre utbildning men en nyligen anställd som nyligen börjat får jobbet, eller att en anställd helt plötsligt inte får stanna kvar på sin arbetsplats utan rimlig förklaring? Dessa händelser är exempel av situationer som uppstår dagligen inom olika organisationer och arbetsplatser, där anställda och arbetsgivare har olika uppfattningar om vilka förväntningar och löften de har gentemot varandra. Syftet med denna studie är att undersöka dessa komplexa förväntningar närmare med utgångspunkt i teoretiska antaganden om så kallade psykologiska kontrakt (även kallad informella och osynliga kontrakt). LÄS MER

 4. 4. Millennials – upplevelser från unga vuxnas arbetsliv : En kvalitativ studie för att förstå den nya generationen på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Susanne Holmberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt    Generation Y, också kallad millenniegenerationen, är en generation som fått bli  synonym med bland annat ett frekvent byte av arbete, självledarskap, lathet och teknologiskt kunnande. Den beskrivs som sådan av generationen innan dem och argumentationen inom forskning sker kring egenskaper som beskriver en hel generation på ett stereotypt sätt. LÄS MER

 5. 5. ”En karriärdörr har stängts”. En kvalitativ studie av upplevda karriärmöjligheter på Kronofogdemyndigheten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emilia Kahn; Jennifer Öblom; [2018-01-29]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; Glasrulltrappa; Kronofogdemyndigheten; Rosabeth Moss Kanter; Christine L. Williams; Karriärmöjligheter; Karriär; Jämställdhet; Offentlig Förvaltning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur Kronofogdemyndighetens anställdaupplever sina karriärmöjligheter samt om de anställda upplever att karriärmöjligheterna skiljer sig mellan män och kvinnor.Teori: Det teoretiska ramverket består av Moss Kanters teori omorganisationsstruktur och Williams teori om Glasrulltrappan. LÄS MER