Sökning: "karriärcoaching"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet karriärcoaching.

 1. 1. TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHETER OCH FRAMTIDA YRKESVAL Vuxna med adhd-diagnos och deras karriär- och yrkesval.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Chris Bysell Hamrin; [2021-01-28]
  Nyckelord :adhd; arbetslivserfarenheter; karriär; karriärcoaching; studievägledning; vägledning; yrkesval;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få kunskap om vilka överväganden som vuxna med adhd-diagnosgör i en vägledningssituation inför att söka nytt arbete. Förhoppningen är attkunna ge studie- och yrkesvägledare samt karriärcoacher/rådgivare mer ingåendekunskap som grund för karriärcoachning. LÄS MER

 2. 2. Karriärvägledning kontra karriärcoaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jeanette Rönngard; Petra Palhoto; [2007]
  Nyckelord :Karriär; karriärcoaching; karriärvägledning; studie- och yrkesvägledning; vägledning; career; career coaching; career counseling and guidance;

  Sammanfattning : Undersökningsområdet i detta examensarbete är karriärcoaching och studie- och yrkesvägledning. Inom dessa båda yrken undersöks flera aspekter som exempelvis den historiska bakgrunden, vilka samtalsmetoder som används och på vilket sätt yrkesverksamma vägledare och karriärcoacher arbetar. LÄS MER

 3. 3. Karriärcoaching och dess påverkan på den prestationsbaserade självkänslan.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Madelene Bergsten; Kristina Grahn; [2006]
  Nyckelord :karriärcoaching; prestationsbaserad självkänsla; locus of control; self-efficacy;

  Sammanfattning : Karriärcoaching är en tjänst som ökat kraftigt på den svenska marknaden. Tidigare studier inom området har visat att en stark självkänsla stärker en persons hälsa och underlättar för denne att hantera problem. LÄS MER