Sökning: "karriärdrömmar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet karriärdrömmar.

 1. 1. Karriärvägledning på estetiska programmet - En kvalitativ studie i hur elever på estetiska programmet rustas för det eftergymnasiala studie- och yrkeslivet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Eleni Katsogiannos; Lena Lundblad; [2016]
  Nyckelord :valkompetens; institutionell aktör; karriärdrömmar; kulturbranschen; estetiska programmet;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur och med vilka verktyg vårt urval av vägledare och lärare arbetar med att rusta elever på estetiska programmet för framtida studie- och yrkesliv, i förhållande till elevernas karriärmål/drömmar. Karriär-mål/drömmar som kan rikta sig mot den, enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos, svåretablerade arbetsmarknaden inom kulturbranschen. LÄS MER

 2. 2. Hur öppnas dörrar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Mälström; Therese Roos; [2016]
  Nyckelord :social bakgrund; barn; påverkan; snedrekrytering; karriärtankar; yrke; social background; child; occupation; recruitment bias; influence; career;

  Sammanfattning : Enligt skollagen ska studie- och yrkesvägledning finnas att tillgå från åk 2 för att förbereda barnen till att göra väl underbyggda val i framtiden men det finns inget krav på en person med denna specifika kompetens. Tidigare forskning visar på att individers karriärval påverkas av familj och andra personer i närheten men forskning är i stor utsträckning gjord på unga vuxna. LÄS MER

 3. 3. Karriärdrömmarna- lever de kvar- en studie om nyanlända SFI-elevers framtidsdrömmar i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Therese Jensen; Michaela Pilz; [2014]
  Nyckelord :Framtid; karriär; nyanlända; SFI; svensk språkt;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka nyanlända SFI-elevers karriärdrömmar i Sverige, vilka de är och hur de uppnås i Sverige. Vidare är syftet att undersöka vilka möjligheter och begräsningar det finns för att uppnå dessa. LÄS MER

 4. 4. Karriärdrömmarna- lever de kvar- en studie om nyanlända SFI-elevers framtidsdrömmar i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Therese Jensen; Michaela Pilz; [2014]
  Nyckelord :Framtid; karriär; nyanlända; SFI; svensk språkt;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka nyanlända SFI-elevers karriärdrömmar i Sverige, vilka de är och hur de uppnås i Sverige. Vidare är syftet att undersöka vilka möjligheter och begräsningar det finns för att uppnå dessa. LÄS MER

 5. 5. Toppenkvinnor : En undersökning om några karriärkvinnors upplevelser och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Hedvig Solvik; Eva Olausson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många är vi som har drömmar och hoppas på att göra karriär. Men tyvärr verkar inte alla ha samma förutsättningar. I mediebranschen likt många andra branscher är kvinnor på chefspositioner starkt underrepresenterade. LÄS MER