Sökning: "karriärer"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet karriärer.

 1. 1. En karriärresa till det nya : Om utrikes födda och deras inre hinder, möjligheter och brytpunkter i karriären

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Nikoletta Terzi; [2022]
  Nyckelord :Career development; foreign-born; turning points; opportunities; obstacles; Karriärutveckling; utrikes födda; brytpunkter; möjligheter; hinder;

  Sammanfattning : Utrikes föddas möjlighet till ett etablerat karriärliv i Sverige är ett återkommande ämne i olika kartläggande rapporter, statistiska analyser och forskningsartiklar. Forskning visar att tidigare kunskaper som individen tillägnat sig i ett annat land kan möjligen erkännas i Sverige om individen investerar i nya former av kapital. LÄS MER

 2. 2. Mental Health and Performance: Narratives of Swedish Elite Tennis Players

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Sievert; [2022]
  Nyckelord :optimal balance; elite athletes; narrative inquiry; career interviews; optimal balans; elittidrottare; narrative undersökning; karriärintervjuer;

  Sammanfattning : Elite athletes often risk their health to achieve the highest level of performance, but this might instead result in decreased performance and health over time. Over the last few years, multiple elite athletes have expressed their struggles with mental health (MH), and it seems like the prevalence for mental illness in elite athletes is comparable to the general population. LÄS MER

 3. 3. Varför lämnar fastighetsmäklare yrket? : En studie om varför fastighetsmäklare väljer att lämna yrket inom fem år

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sofie Mattsson; Emmie Lindeberg; [2022]
  Nyckelord :Real estate agent; real estate business; deregistration; organizational culture; staff turnover; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarbranschen; avregistrering; organisationskultur; personalomsättning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fastighetsmäklaren är en oberoende part mellan köpare och säljare och har flera viktiga uppgifter under en försäljningsprocess. För att bli en registrerad fastighetsmäklare krävs i skrivande stund en högskoleutbildning på minst 120 högskolepoäng samt 10 veckors praktik, men utbildningskraven kommer under de närmaste åren att bli högre. LÄS MER

 4. 4. ”Det gäller att passa på att säga vad man tycker när man får frågan” : -en kvalitativ studie om paraatleters upplevelse av antidopingarbete och förbättringsmöjligheter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap

  Författare :Agnes Selin; [2022]
  Nyckelord :Parasport; antidopingarbete; uppfattningar; upplevelse; paraatleter; paraidrottare;

  Sammanfattning : Flera studier har undersökt idrottare utan för parasporten och deras syn på antidopingarbetet. Idrottarna är alla överens om att utan ett aktivt antidopingarbete skulle dopingfallen öka. Antidopningsarbetet kan till och från upplevas som påfrestande men något idrottarna ställer upp på för att tävla på lika villkor. LÄS MER

 5. 5. Att komponera ett liv i balans : En kvalitativ studie av kvinnors karriärväxlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Jensen Hellmér; Hanna Kvist; [2022]
  Nyckelord :Karriär; Konstruktivism; Careership; Värderingar; Familj;

  Sammanfattning : Kvinnor och män är inte jämställda på arbetsmarknaden. Högre utbildning till trots, tjänar kvinnor mindre, innehar färre chefspositioner, deltidsarbetar mer och tar större ansvar för hem och barn. Tidigare forskning visar att ungefär hälften av kvinnorna med barn karriärväxlar i medelåldern. LÄS MER