Sökning: "karriärmöjligheter för kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden karriärmöjligheter för kvinnor.

 1. 1. Employer Branding : Hur kan företag eller organisationer utforma sitt varumärke för att skapa en attraktiv arbetsplats för de anställda?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hannes Turesson; [2022]
  Nyckelord :Rekrytering; Employer Branding; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det de mest attraktiva företagen som det går bäst för i bemärkelsen att de har flest personer som söker sig till organisationen samt att de lättare behåller sin personal. Denna studie vill ta reda på hur företag kan stärka sitt varumärke för att skapa en attraktiv arbetsplats för medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar kvinnors karriärmöjligheter inom revisionsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Nathalie Björklund; Amanda Bellander; [2022]
  Nyckelord :Kvinnor; revision; revisionsbranschen; karriärmöjligheter;

  Sammanfattning : Sverige anses idag vara ett av de mer jämställda länderna i världen men trots detta finns det fortfarande skillnader mellan män och kvinnors karriärmöjligheter. Tidigare forskning menar att kvinnor haft svårt att göra karriär, speciellt inom revisionsbranschen, då det är en bransch som gjort sig känd för att vara mansdominerad. LÄS MER

 3. 3. Att sticka ut i en mansdominerad bransch : - En kvalitativ studie om kvinnors karriärmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Linn Forssander; Wilma Henriksson; Stina Bayard; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur det är att vara ung kvinna i en mansdominerad bransch och vad det har för betydelse för deras karriärmöjligheter. Frågeställningar Hur beskriver unga kvinnor sina karriärmöjligheter i en mansdominerad bransch? Vilka hinder ser unga kvinnor att det finns i en mansdominerad bransch? Metod En kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats användes för att kunna besvara studiens frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot ett mer jämställt arbetsliv - Gravida kvinnors rättsliga skydd i arbetslivet, konsekvenser av föräldraledighetsuttaget samt åtgärder som främjar jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Forsbrand; Alice Ekenstierna; [2022]
  Nyckelord :Gender discrimination; parental leave; equality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though Sweden is considered to be one of the world's most equal countries, hundreds of cases of suspected gender discrimination are reported every year. The legal protection in Sweden largely consists of regulations from the European Union that have been transformed into Swedish law. LÄS MER

 5. 5. Om jag vore karl! : En studie om kvinnors karriärmöjligheter inom akademin under början av 1900-talet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Almqvist; [2022]
  Nyckelord :Kvinnor; karriär; möjligheter; akademin; 1900-talet;

  Sammanfattning : Abstract This study is about the female presence in the male institution of the academic world.Women got the formell right to study at universities in Sweden in 1873, but no further jobopportunities were available for them in the academic area. Elsa Eschelsson was one ofthe few who challenged this order. LÄS MER