Sökning: "karriärmöjligheter"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet karriärmöjligheter.

 1. 1. Should I stay, or should I go? : En kvalitativ intervjustudie om vad sjuksköterskestudenter finner attraktivt hos arbetsgivare, vad som skulle få dem att stanna i Norrbotten, och hur deras syn på attraktivitet skiljer sig från arbetsgivares arbete med employer branding.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Andrea Kauppi; [2019]
  Nyckelord :employer branding; attractiveness; nursing students; organizations; Norrbotten; employer branding; attraktivitet; sjuksköterskestudenter; arbetsgivare; Norrbotten;

  Sammanfattning : Today, every organization is struggling to attract, recruit and retain staff. This is because it has become a” war of talent”, since it is difficult to recruit candidates with excellence. This means that it is important for employees to work with their brand to succeed. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror inte att vi kvinnor behöver mer uppmärksamhet än någon annan men vi behöver lika mycket" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att arbeta som minoritet inom Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Therése Urheim; Louise Äärlaht; [2019]
  Nyckelord :police; women; male dominated; career; ideal; minority; organizations structures; gender structures; polis; kvinnor; mansdominerad; karriär; ideal; minoritet; organisationsstrukturer; könsstrukturer;

  Sammanfattning : Ändamålet med den här studien har varit att undersöka kvinnors karriärmöjligheter och upplevelser av att arbeta på Polismyndigheten som är en mansdominerad organisation. I presentationen av studien har vi valt att redogöra empiri utifrån respondenternas egna perspektiv och sedan kopplat ihop framställningarna med teorier om organisations- och könsstrukturer som kan förklara Polismyndighetens hierarkier och arbetsfördelningar. LÄS MER

 3. 3. Employer branding. Attrahera rekrytera och behålla rätt personal. : En kvalitativ studie på ett industriföretag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; extern employer branding; intern employer branding; employer value proposition.; Arbetsgivarvarumärke.;

  Sammanfattning : När nya företag etableras ökar konkurrensen mellan företag gällande att behålla befintliga medarbetare samt attrahera och rekrytera nya medarbetare. Detta medför att företag blir tvungna att fokusera mer på arbetet med sitt arbetsgivarvarumärke, det vill säga employer branding för att säkra deras fortsatta framgång i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Intersektionalitetens inverkan på karriär : En kvalitativ studie om hur kvinnor med utländsk bakgrund uppfattar sina karriärmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Therése Kindlund; Ann Larsson Carlgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av sin arbetssituation i samband med föräldraskap : i förhållande till karriärmöjligheter, löneutveckling och det mentala hälsotillståndet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Jenny Svensson; Klara Zetterberg; [2019]
  Nyckelord :Könssegregerad arbetsmarknad; jämställdhet; föräldraskap; föräldraledighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om och hur kvinnor upplever att deras föräldraskap och föräldraledighet har påverkat deras arbetssituation i förhållande till tre förutbestämda huvudteman: löneutveckling, karriärmöjligheter och det mentala hälsotillståndet. Syftet var även att undersöka vad kvinnorna ansåg vara de bakomliggande faktorerna till deras upplevelser. LÄS MER