Sökning: "karriärsavslutning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet karriärsavslutning.

  1. 1. Möjligheter och hinder vid elitidrottares karriärsavslut En intervjustudie med före detta elitidrottare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Nellie Tryggvesson; Helena Westerlund; [2021-11-01]
    Nyckelord :elitidrottare; hinder; karriärsavslutning; möjligheter; relation; stöd;

    Sammanfattning : Avslutningen av en elitidrottskarriär är en oundviklig händelse som alla elitidrottare en dag kommer att bemöta. Karriärsavslutningen kan se väldigt olika ut mellan olika individer samt påverkas av flera faktorer. Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som handlar om möjligheter och hinder vid elitidrottares karriäsavslut. LÄS MER