Sökning: "karriärsutmaningar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet karriärsutmaningar.

 1. 1. ”VI KAN OCKSÅ!” : En kvalitativ studie om unga chefers karriärsutmaningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikael Wallin; Linus Öqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med denna uppsats har vi som avsikt att undersöka huruvida individer mellan 18-30 år som valt att bli chefer tidigt i sin karriär upplever sin nuvarande arbetssituation. Vidare syftar studien till att beskriva respondenternas upplevelser gällande attityder och uppfattningar om just unga chefer. LÄS MER

 2. 2. Konsten att axla ett chefsuppdrag som ung : En studie om unga chefers karriärsutmaningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Bengtsson; Emmy Johansson; [2017]
  Nyckelord :Young managers; career challenges; management; expectations; Unga chefer; karriärsutmaningar; chefskap; förväntningar;

  Sammanfattning : Titel: Konsten att axla ett chefsuppdrag som ung - En studie om unga chefers karriärsutmaningarFörfattare: Emmy Johansson och Olivia Bengtsson Institution: Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för ekonomi, Ekonomihögskolan Program: Human Resource Management Kurs: Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (Kandidat) Handledare: Kjell Arvidsson Examinator: Mikael Lundgren Syfte: Syftet med studien är att identifiera vilka utmaningar unga chefer står inför i sina karriärer, samt hur de hade kunnat förberedas bättre på de upplevda karriärsutmaningarna. Genom att identifiera unga chefers utmaningar önskar vi kunna skapa en ökad medvetenhet hos blivande unga chefer, ledarskapsutbildningar, organisationer och företag. LÄS MER