Sökning: "karriär"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet karriär.

 1. 1. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 2. 2. Den duktiga flickan : En sociologisk kvantitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Persson; Leila Goletic; [2018]
  Nyckelord :“Good girl”; gender roles; sociology; feminism; career; familylife.; “Duktig flicka”; könsroller; sociologi; feminism; karriär; familjeliv.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar belysa “duktig flicka”- fenomenet som kommit att bli ett omtalat begrepp som är baserat på den nya moderna samhällsstrukturen. Den nya samhällsstrukturen handlar om att kvinnor förväntas kunna satsa på karriären samtidigt som de fortfarande kopplas till huvudansvaret för hemarbete. LÄS MER

 3. 3. Borta bra men hemma bäst : En undersökning kring varför officerare i specialistofficersbefattning söker sig till alternativa karriärer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emil Rolenec; Jan-Erik Szabo; [2018]
  Nyckelord :specialistofficer;

  Sammanfattning : Officerare i specialistofficersbefattning tenderar att söka sig till andra karriärer i allt högre takt. En fördubbling av frivilliga avgångar har skett mellan åren 2015 till 2017. LÄS MER

 4. 4. ”Bra jobbat working mama!” : En studie i hur genus, föräldraskap och karriär reproduceras och konstrueras på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Malin Kaseste; Alice Levén; [2018]
  Nyckelord :Genus; Career; Motherhood; Gender roles; Instagram; Social media; Genus; karriär; föräldraskap; Instagram; Sociala medier; Genus;

  Sammanfattning : Instagram grundades 2010 och är idag ett av de mest populära sociala medierna med över 800 miljoner användare. Instagramanvändare publicerar över 95 miljoner bilder om dagen, alla poster gör intryck och avtryck på användarnas liv då media är en stor del i konstruktionen av verkligheten. LÄS MER

 5. 5. ATT LÄRA FÖR LIVET : en kvalitativ studie av studie- och yrkesvägledares möjligheteratt bidra till karriärlärande för arbetssökande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lillemor Svanlund Jonsson; Rebecca Lindahl Boyd; [2018]
  Nyckelord :livslång vägledning; karriär; career management skills; karriärkompetens; karriärlärande; karriärvägledning;

  Sammanfattning : Karriärkompetens spelar en central roll i hur livslång vägledning ska hjälpa människor att hantera sin karriär i en snabbt föränderlig tillvaro och kan ses som en trend i politiken både inom EU och i Sverige. Syftet är att utifrån ett lärandeperspektiv undersöka hur studie- och yrkesvägledare kan bedriva karriärvägledning inom stöd- och matchning hos kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen. LÄS MER