Sökning: "karriär"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet karriär.

 1. 1. Just nu är jag här! : en studie i SFI-elevers drömmar och framtid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anders Ankén; Kristina Häkkinen; [2017]
  Nyckelord :SFI; drömmar; utbildning; kultur; svenska språket;

  Sammanfattning : Som en del av en integrationsprocess finns Svenska För Invandrare (SFI) och detta är något som nyanlända får som möjlighet att studera när uppehållstillstånd erhållits. Denna studie handlar om SFI-elevers drömmar om en karriär och framtid i ett nytt land. LÄS MER

 2. 2. Offside på studie- och yrkesvägledningen : En studie om påverkan inom studie- och yrkesvägledning för elitsatsande fotbollsspelare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Caroline Elvin; [2017]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; Påverkan; Fotbollsspelare; Elitidrottare;

  Sammanfattning : Studien belyster två elitsatsande fotbollsspelares väg genom eller förbi studie- och yrkesvägledningen, samt två studie- och yrkesvägledares erfarenheter från arbete med elitsatsande individer. En av studie- och yrkesvägledarna är själv f.d. elitidrottare och delger därmed även sina erfarenheter som sökande. LÄS MER

 3. 3. En kvinnas val: Sjöman : En kvantitativ jämförande studie av kvinnliga svenska och polska studenters förväntningar på utbildning och karriär till sjöss.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Agnes Olsson; Johan Elfsten; [2016]
  Nyckelord :Woman; Seafarer; Maritime Academy; Officer; Engineer; Student; Career; Kvinna; Sjöfart; Sjöfartshögskola; Sjökapten; Sjöingenjör; Student; Karriär;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var undersöka varför kvinnor söker sig till sjöfartshögskolor, vilka förväntningar som finns hos de kvinnliga sjöbefälsstudenterna inför och under utbildning och hur de blivit bemötta i sina studier och yrkesval. Studien sökte även svar på vad som motiverat och eventuellt oroat kvinnorna i deras studier och vid tanken på en framtida karriär till sjöss. LÄS MER

 4. 4. Jag har redan ett jobb men jag vill bygga på min karriär : En intervjustudie om fyra utrikes födda mäns erfarenheter av svensk arbetsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Karolina Nylund Hansson; [2016]
  Nyckelord :etablering; integration; socialt kapital; andrafiering;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur utrikes födda män lyckats finna ett arbete och deras intryck av den svenska arbetsmarknaden. Studien frågar sig hur de sökt och funnit sina jobb, vad deras intryck är av de tjänstemän de mött, vilka förbättringar de kan tänka sig utifrån deras egna erfarenheter samt hur de ser på framtiden. LÄS MER

 5. 5. 40 år av välbefinnande inom revisionsbranschen : Balans i livet, Livstillfredsställelse & Arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Amanda Nero; Sara Rejnefelt; [2016]
  Nyckelord :Välbefinnande; Balans; Livstillfredsställelse; Arbetstillfredsställelse; Redovisning; Revision;

  Sammanfattning : Forskare hävdar att arbetslivet genomgår en modernisering och en individualisering. Moderniseringen består av en större flexibilitet i arbetslivet vilket har ökat pressen för den enskilda individen. LÄS MER