Sökning: "karriär"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet karriär.

 1. 1. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
  Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

  Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER

 2. 2. Den akademiska karriärens glastak : En kvalitativ studie om kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk karriär

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Larson; Frida Johansson; [2019]
  Nyckelord :academic career; gender system; equality; career structure; academia; akademisk karriär; genussystem; jämställdhet; karriärstruktur; akademi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera kvinnliga akademikers upplevelser av möjlighet till akademisk karriär. Studien besvarar följande frågeställningar: Hur uppfattar kvinnliga akademiker karriärstrukturen vid lärosätet utifrån ett genusperspektiv? Vilka möjligheter och hinder till karriärutveckling har kvinnliga akademiker identifierat och kan de i sådana fall kopplas till kön/jämställdhet? För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar används en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med kvinnor vid det berörda lärosätet. LÄS MER

 3. 3. Föräldraskap och karriär : En studie om kvinnors upplevelser av föräldraskapets påverkan på karriären

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sandra Fagerlönn; [2019]
  Nyckelord :familjesociologi; könsroller; familjeliv; föräldraledighet; jämställdhet;

  Sammanfattning : Förutsättningen för ett jämställt samhälle är att varje individ ges möjlighet att försörja sig genom förvärvsarbete. För att kvinnor ska ha samma möjligheter som män innebär det att ansvaret för omsorg av barn och det obetalda hemarbetet måste delas jämlikt. LÄS MER

 4. 4. Den duktiga flickan : En sociologisk kvantitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Persson; Leila Goletic; [2018]
  Nyckelord :“Good girl”; gender roles; sociology; feminism; career; familylife.; “Duktig flicka”; könsroller; sociologi; feminism; karriär; familjeliv.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar belysa “duktig flicka”- fenomenet som kommit att bli ett omtalat begrepp som är baserat på den nya moderna samhällsstrukturen. Den nya samhällsstrukturen handlar om att kvinnor förväntas kunna satsa på karriären samtidigt som de fortfarande kopplas till huvudansvaret för hemarbete. LÄS MER

 5. 5. Borta bra men hemma bäst : En undersökning kring varför officerare i specialistofficersbefattning söker sig till alternativa karriärer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emil Rolenec; Jan-Erik Szabo; [2018]
  Nyckelord :specialistofficer;

  Sammanfattning : Officerare i specialistofficersbefattning tenderar att söka sig till andra karriärer i allt högre takt. En fördubbling av frivilliga avgångar har skett mellan åren 2015 till 2017. LÄS MER