Sökning: "karriere"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet karriere.

 1. 1. Packaging Swedish Health Care

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Anna Franz; [2015]
  Nyckelord :Kulturanalys; utlandsutbildade läkare; Schweden; Gabe; Qualitative Methoden; Internationales Pflegepersonal; Auslandsausgebildete Ärzte; Cultural Analysis; PLUS; MACA; foreign-trained doctors; IMG; international health personnel; qualitative methods; gift; Kulturanalyse; Sweden; migration; Internationell hälso-och sjukvårdspersonal; kvalitativa metoder; gåva; Sverige.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Att paketera svensk hälso- och sjukvård. Ömsesidighet, kapital, identitet och kultur i ett introduktionsprogram för utlandsutbildade läkare Utlandsutbildade läkare ( foreign-trained doctors, FTD) har blivit en allt viktigare tillgång inom svensk hälso- och sjukvård och bidrar till att minska läkarbristen. LÄS MER

 2. 2. The years after retirement:

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Thomas Andersen Vinje; [2013-08-23]
  Nyckelord :Identity; retirement; retrospective; handball;

  Sammanfattning : Innledning: I denne artikkelen vil jeg vil se hva idrettsutøvere har gjort etter sin idrettskarriere og se hvordan de har taklet overgangen fra toppidretten. Problemstilling: Jeg ønsker å finne ut om det er en sammenheng mellom hvordan deres karriere har vært, hvordan det har dannet sin identitet og hvordan det har påvirket pensjonisttilværelsen sin. LÄS MER

 3. 3. Kaos og orden

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Sanne Rosenqvist Møller; [2011]
  Nyckelord :konsthantverk; berättande; kaos;

  Sammanfattning : Jeg tænker ofte på hvor meget jeg går glip af eller aldrig vil kommer til at forstå . Der findes såmeget viden, så mange systemer og logikker, som jeg aldrig vil have tid til at sætte mig ind i ellerundersøge kritisk. Der er så mange ting man tager for givet eller bare vælger at stole på blindt. LÄS MER

 4. 4. Svenska handelsanställda ungdomar i Öresundsregionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Liselott Holst; Ida Lindgren; [2007]
  Nyckelord :arbete; attityder; bakgrundsfaktorer; dansk arbetsmarknad; karriär; svensk arbetsmarknad; ungdomar; värderingar; Öresundsregionen; arbejde; baggrundfaktoren; dansk arbejdsmarked; holding; karriere; svensk arbejdsmarked; unge mennesker; ?resundregionen;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att jämföra hur svenska ungdomar som arbetar inom servicebranschen i Sverige respektive Danmark ser på arbete. Vad driver vissa ungdomar att ta steget över till den danska arbetsmarknaden, medan andra väljer att stanna kvar i Sverige? Avsikten är att undersöka detta utifrån utbildningsbakgrund, kön, social klass, familjesituation och ålder för att se om det finns några samband mellan dessa faktorer och val av land att arbeta i. LÄS MER