Sökning: "kartellteorin"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kartellteorin.

  1. 1. Politiska sekreterare i svenska kommuner: en överlevnadsstrategi för kartellpartier?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Anders Djurfeldt; [2010]
    Nyckelord :kartellteorin; politiska sekreterare; partier; kommuner; Social Sciences;

    Sammanfattning : A common feature within political debate is the decline of parties as organizations. Political theorists have in general, without proper empirical investigation, embraced the idea of the freezing of party systems and of the catch-all party model as the end point of party development. LÄS MER