Sökning: "kartläggning av it-system"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kartläggning av it-system.

 1. 1. Förebygga olyckor och tillbud : Att utveckla och skapa en säkrare arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jennica Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Systematiskt arbetsmiljöarbete; tillbud och olyckor; säkerhetskultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inom byggbranschen sker det dagligen olyckor och tillbud som orsakas av byggarbetsplatsernas förutsättningar där det sker ständiga förändringar. I Sverige är antalet inrapporterade olycks- och tillbudrapport till Arbetsmiljöverket runt ett tusental per år. Av dessa är ett tiotal fall dödsolyckor. LÄS MER

 2. 2. Tekniska skydd mot informationsläckage : Hur företag skyddar sig från informationsläckage i hybrida IT-miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Beata Syrén Martinsson; Erika Liljekvist; [2019]
  Nyckelord :Hybridmoln; Digital forensik; IT forensik; Informationssäkerhet; Informationssläckage;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alla företag är beroende av en stark informationssäkerhet då näringslivet verkar i en konkurrenskraftig miljö. Under de senaste tio åren har de externa hoten skiftat måltavla från företags IT-infrastruktur till deras känsliga information. LÄS MER

 3. 3. An analysis of flow of information at material receiving: with focus on a third party logistics within industry- and construction support

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Malin Corneliusson; Karin Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :Godsmottagning; Information; Logistik; Nulägesanalys; Processkartläggning; Tredjepartslogistik; Verksamhetsanalys;

  Sammanfattning : Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Ett av dessa företag är Servistik. Servistik vill utveckla informationshantering för att skapa ytterligare effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Integrering av affärssystem med IT-system på fabriksgolvet : Kartläggning av behoven hos Danfoss Värmepumpar AB

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Mehdi Vefagh Nematollahi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Demand of electronics standards in the construction industry – application of BEAst In the project Ebbepark

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Dag Jönsson; Trinh Ly; [2016]
  Nyckelord :BygglogistikByggprocessByggproduktionBEAstElektroniska StandarderVaruförsörjningssystemCentralinköpProjektinköp;

  Sammanfattning : Byggbranschen har idag problem med en bristande effektivitet i produktionsstadiet. Till varje nytt projekt sätts nya projektgrupper ihop och tillsammans skall de skapa ett fungerade samarbete för att uppnå ett gott resultat. LÄS MER