Sökning: "kartläggning av it-system"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kartläggning av it-system.

 1. 1. Tekniska skydd mot informationsläckage : Hur företag skyddar sig från informationsläckage i hybrida IT-miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Beata Syrén Martinsson; Erika Liljekvist; [2019]
  Nyckelord :Hybridmoln; Digital forensik; IT forensik; Informationssäkerhet; Informationssläckage;

  Sammanfattning : Det råder inget tvivel om att alla företag är beroende av en stark informationssäkerhet då näringslivet verkar i en konkurrenskraftig miljö. Under de senaste tio åren har de externa hoten skiftat måltavla från företags IT-infrastruktur till deras känsliga information. LÄS MER

 2. 2. An analysis of flow of information at material receiving: with focus on a third party logistics within industry- and construction support

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Malin Corneliusson; Karin Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :Godsmottagning; Information; Logistik; Nulägesanalys; Processkartläggning; Tredjepartslogistik; Verksamhetsanalys;

  Sammanfattning : Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Ett av dessa företag är Servistik. Servistik vill utveckla informationshantering för att skapa ytterligare effektivitet. LÄS MER

 3. 3. Integrering av affärssystem med IT-system på fabriksgolvet : Kartläggning av behoven hos Danfoss Värmepumpar AB

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Mehdi Vefagh Nematollahi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Demand of electronics standards in the construction industry – application of BEAst In the project Ebbepark

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Dag Jönsson; Trinh Ly; [2016]
  Nyckelord :BygglogistikByggprocessByggproduktionBEAstElektroniska StandarderVaruförsörjningssystemCentralinköpProjektinköp;

  Sammanfattning : Byggbranschen har idag problem med en bristande effektivitet i produktionsstadiet. Till varje nytt projekt sätts nya projektgrupper ihop och tillsammans skall de skapa ett fungerade samarbete för att uppnå ett gott resultat. LÄS MER

 5. 5. Process for preparing work instructions : A multiple case study at Volvo Group Trucks Operations

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Sofie Jansson; Frida Delin; [2015]
  Nyckelord :preparation process; process mapping; work instructions; assembly; process planning; case study; standardization; beredningsprocess; processkartläggning; arbetsinstruktion; montering; processplanering; fallstudie; standardisering;

  Sammanfattning : A study made by Johansson, Fast-Berglund and Moestam (in press) shows that diversity regarding how information is used exists in global production networks. To be closer to markets, organizations have chosen to globalize their business which is one reason for why diversity arises. LÄS MER