Sökning: "kartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 3232 uppsatser innehållade ordet kartläggning.

 1. 1. ”Det där med individanpassningar…” Läs- och skrivsvårigheter på sfi ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emelie Fritzell; [2021-09-02]
  Nyckelord :läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; kartläggning; sfi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sfi-lärares hantering av vuxna elever med läs- och skrivsvårigheter, detta med utgångspunkt i frågor kring individanpassad undervisning. Studien syftar till att främst undersöka lärarnas egna erfarenheter. Genom intervjuer med verksamma lärare inom sfi kunde således detta ske. LÄS MER

 2. 2. STRUKTURERADE FÖRESTÄLLNINGAR OM HUDFÄRG En kvalitativ studie om föreställningar kring hudfärg bland aktörer inom fordon- och transportbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linn Rehnberg; [2021-06-30]
  Nyckelord :diskriminering; hudfärg; vithet; föreställningar; ojämlika system;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera föreställningar kring diskrimineringsgrundenetnisk tillhörighet, mer specifikt dess underkategori hudfärg, hos olika aktörerinom fordon- och transportbranschen, som skulle kunna bidra tillupprätthållandet av ojämlika system. Vidare är syftet att identifiera vilkauttryck dessa föreställningar tar samt visa på hur dessa kan anknytas tillorganisatoriska strukturområden. LÄS MER

 3. 3. Läge, läge, läge! Eller Fastighetstyp? En kvantitativ jämförelse av två diversifieringsstrategier i Göteborgsområdet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Lind; Gustav Thorsell; [2021-06-30]
  Nyckelord :Fastighetsdiversifiering; Fastighetstyp; Geografisk diversifiering; Läge; Fastighetsinvesteringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att kapitalallokeringen till fastigheter har ökat det senaste decenniet. Investeringar i fastigheter förstås huvudsakligen göras för att erhålla riskdiversifiering, inflationshedge, och ökad avkastning. LÄS MER

 4. 4. Stadens gröna hjälpredor - En studie om ekosystemtjänster och hur dessa kan användas i planeringen av urban grön infrastruktur, fallet Lindholmen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lovisa Elfström; Lina Johansson; [2021-06-23]
  Nyckelord :”grön infrastruktur”; ”ekosystemtjänster”; ”resiliens”; ”social hållbarhet”; ”Lindholmshamnen”; ”planering”;

  Sammanfattning : When cities become denser there is a growing risk for downgrading of the social and ecological aspects of sustainability on behalf of exploitation of grey infrastructure. This could lead to a lower quantity as well as quality of the urban green infrastructure, which means a negative effect for the social and ecological sustainability in the city. LÄS MER

 5. 5. Kontrovers, demokrati och undervisningspraktik: En kartläggning av kontroversiella ämnen och dess hantering på gymnasieskolor i Göteborg.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Bergström; [2021-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER