Sökning: "kartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 3522 uppsatser innehållade ordet kartläggning.

 1. 1. En kartläggning av konservativ behandling vid trochanterrelaterad smärta : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Emma Edenbert; [2023]
  Nyckelord :trochanterit; bursit; träning; gluteus medius; trochanter major;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trochanterrelaterad smärta anses bero på en bursit eller tendinopati i musklerna gluteus medius eller minimus. Smärtan uppstår när gluteal muskulatur pressas samman mot trochanter major av tractus iliotibialis när höften förs i en adduktion. Konservativ behandling är den primära behandlingsformen. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av föräldraskapsstöd under covid-19 pandemin. - en enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnéa Liljegren; Josefine Grøstad; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; digitalization; parental group; parental support; pregnancy.; Covid-19; digitalisering; föräldragrupp; föräldraskapsstöd; graviditet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd som beslutades av regeringen 2018 har som mål att öka kunskapen, tillgängligheten och antal aktörer som erbjuder föräldraskapsstöd till föräldrar för bland annat ett jämställt föräldraskap. Då covid-19 pandemin bröt ut i början på 2020 förändrades förutsättningarna att ge stöd drastiskt på grund av olika restriktioner i samhället. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av aktivitetsidentitet för män med erfarenhet av att sitta i fängelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Tanya Karlsson; Katarina Moe; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Kriminalvård; Roller; Meningsfull Aktivitet; Intagen; Kriminalitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsidentiteten byggs upp av aktiviteter och roller som ingår i människor liv, den formas över tid av både negativa och positiva händelser. Vid ett fängelsestraff påverkas aktivitetsidentiteten eftersom aktiviteter och dagliga rutiner förändras. LÄS MER

 4. 4. Psykosociala aspekter och dess relation till fysisk aktivitet och stillasittande hos personer med fysiskt inaktiva arbeten : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Felicia Carlsten-Gabrielsson; Mi Skoglund; [2023]
  Nyckelord :Physical activity; sedentary behaviour; motivation; perceived stress; physical inactive professions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet förbättrar psykiskt och fysiskt välmående. Fysisk inaktivitet och stillasittande är ett växande samhällsproblem där fysiskt inaktiva arbeten är vanliga. Ett annat samhällsproblem är stressrelaterade besvär. LÄS MER

 5. 5. Förskolans möjligheter vid språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Susanna Carreira Jönsson; Sofia Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Förskola; lärmiljö; språklig sårbarhet; specialpedagog; tillgänglig;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Carreira Jönsson, Susanna och Karlsson, Sofia (2023). Förskolans möjligheter vid språklig sårbarhet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER