Sökning: "kartografi"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet kartografi.

 1. 1. Automatic Detection of Low Passability Terrain Features in the Scandinavian Mountains

  Master-uppsats, KTH/Geodesi och satellitpositionering

  Författare :Fredrik Ahnlén; [2019]
  Nyckelord :Classification; Fuzzy Logic; Fuzzy Inference System; Automatic Mapping; Terrain Features; Land Cover Mapping; Cartography; Shrub; Mire; Stony Ground; Klassificering; Fuzzy Logic; Fuzzy Inference System; Automatisk Kartering; Terrängföremål; Marktäcke; Kartografi; Videsnår; Sankmark; Stenig Mark;

  Sammanfattning : During recent years, much focus have been put on replacing time consuming manual mappingand classification tasks with automatic methods, having minimal human interaction. Now it ispossible to quickly classify land cover and terrain features covering large areas to a digital formatand with a high accuracy. LÄS MER

 2. 2. Karta över Furuviksparken : Kontroll enligt HMK:s gamla och nya dokument samt dokument från Norge och Finland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Sofi Röragen; Olivia Rosén Säfström; [2018]
  Nyckelord :Kartering; kartkontroll; Unmanned Aerial System UAS ; UAS-fotogrammetri;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to compile a map of Furuvik theme park using UAS-photogrammetry and evaluate the products quality by performing a map control. The map control is carried out with guidelines from new and old HMK-documents and how such an evaluation is carried out in our neighbouring countries. LÄS MER

 3. 3. Hur användarmotivation kan informera design av användarupplevelse : En fallstudie om vad som motiverar användare till kartografisk datadelning genom OSM baserade online-samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Erna Delic; [2018]
  Nyckelord :Användarmotivation; UX-design; Open ource map; Online-samhälle; kartdatadelning; digital kartografi; kartdatatjänster; användarmedverkan;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kunskap om användarmotivation kan vara ett stöd för UX-design vid utformningen av online-samhällen för kartdatadelning. Studien är en fallstudie och baseras på undersökningen av att potentiellt använda sig av Open source map som grundkarta för cykelvägsapplikationen Cykelstaden som förvaltas av Trafikkontoret i Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Barn som framtidens planetära förvaltare? : Ett kartograferande av förskolebarns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Hylberg; [2017]
  Nyckelord :Förskoledidaktik. Lärande för hållbar utveckling. Gilles Deleuze och Felix Guattari. Rhizomatisk filosofi. Kartografi. Artikulationslinjer. Självdifferentiering.;

  Sammanfattning : De senaste åren har intresset för hållbar utveckling ökat markant där källsortering, ekologisk mat och plastbantade förskolor kan ses som ett resultat av det omfattande samhälleliga intresset. Syftet med denna studie hämtar inspiration från dessa ingångar och då utifrån barns delaktighet i arbetet med hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Rhizomatik som förhållningssätt inom 3D-grafik

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Hampus Ehrenpris; Jesper Gomersson; [2016]
  Nyckelord :rhizomatik; icke-betecknande brott; hierarkiskt arbetssätt; 3D-grafik; kartografi;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete var att använda rhizomatik som förhållningssätt i skapandet av spelgrafik. Vi valde rhizomatik som synsätt för att vi ansåg att skapandet av 3D-grafik var stagnerande. Målet var att utvidga vyerna i skapandet av 3D-grafik för att eventuellt kunna framställa nya och intressanta arbetssätt. LÄS MER