Sökning: "kashmir konflikten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kashmir konflikten.

 1. 1. Medias påverkan på Sveriges biståndspolitik - En jämförande fallstudie mellan konflikterna i Kashmir och Palestina

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabelle Grebäck; Hampus Tarras-Wahlberg; [2014]
  Nyckelord :CNN-effekten; media; bistånd; politiskt beslutsfattande; konflikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats söker vi finna om det råder ett samband mellan nivån på Sveriges bistånd och den mediala exponering som riktas mot olika konfliktzoner. Palestina och Kashmir, två konflikter som delar likheter i många avseenden, har trots liknande krissituationer erhållit avsevärda skillnader i humanitärt stöd från Sida. LÄS MER

 2. 2. Kashmirkonflikten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mirela Aljic; [2012]
  Nyckelord :väpnad konflikt; analysnivåer; Kashmir; Indien; Pakistan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : ̊r 1947 utbröt den så kallade Kashmirkonflikten och det har sedan dess varit mycket oroligheter mellan Indien och Pakistan om vem som har rätt till Kashmirområdet. Denna avhandling syftar till att förklara vilka faktorer som har bidragit till Kashmirkonfliktens uppkomst samt analysera hur dessa faktorer påverkat konfliktens utbrott . LÄS MER