Sökning: "kastadhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kastadhet.

 1. 1. Medial Kastadhet : En fenomenologisk studie av ramar och narrativa strukturer i svenska 90-talisters berättelser om minnen av 9/11

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jonathan Bergström; [2020]
  Nyckelord :Inramning; Nyhetserfarenhet; Nyhetsminnen; 9 11; Kastadhet; Erving Goffman. Flashbulb-minnen; Media; Millenials; Generationer. ;

  Sammanfattning : Terrorattentet mot World Trade Center i New York den 11 september betraktas som en avgörande händelse för hur vi förstår världen idag. Själva datumet har blivit synonymt med händelsen. Francis Fukoyama (1989) kallar tiden före 9/11 och efter kommunistblockets fall i början av 90-talet för historiens slut. LÄS MER

 2. 2. Mellan varat och intet : En analys av Levinas begrepp "det finns" och dess relation till Heideggers "vara"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Isabelle Ståhl; [2011]
  Nyckelord :levinas; heidegger; materialitet; det finns; Il y a; ångest; sömnlöshet; varat; fundamentalontologi; långtråkighet; kastadhet;

  Sammanfattning : Avsikten med min uppsats är att analysera Levinas begrepp Il y a, det finns,som han utvecklar som en del av sin kritik mot Heideggers fundamentalontologi. Levinas diskussion om det finns är riktad mot Heideggers idé att ångesten utsätter oss för intet, något som Levinas motsätter sig eftersom han menar att man aldrig kan nå intet i livet. LÄS MER