Sökning: "kastration"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet kastration.

 1. 1. Komplikationer vid kastration av hanhund och veterinärstudenters självförtroende inför genomförande av operationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Prabert; [2020]
  Nyckelord :hund; hanhund; kastration; veterinärstudent; självsäkerhet; självförtroende;

  Sammanfattning : Normalkastration av hanhund är en av de vanligaste operationerna som utförs inom smådjurskirurgi. Veterinärstudenterna vid Sveriges lantbruksuniversitet började under hösten 2018 regelbundet kastrera hanhundar i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maja Werner; [2019]
  Nyckelord :honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

  Sammanfattning : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. LÄS MER

 3. 3. Kroppsvikt hos svenska rashundar under åren 2007–2016

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Frida Pettersson; [2019]
  Nyckelord :hund; vikt; viktutveckling; övervikt; undervikt;

  Sammanfattning : Övervikt rapporteras allt oftare hos sällskapshundar. Det kan leda till en hel del hälsorelaterade problem och kan även bidra till att förkorta hundarnas livslängd. Även undervikt kan medföra problem och påverka hälsan negativt. LÄS MER

 4. 4. Pyometra hos hund : skyddande respektive predisponerande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Hedlund Salenstedt; [2018]
  Nyckelord :pyometra; hund; livmoderinflammation; ålder; riskfaktorer; ras; dräktighet; skendräktighet; hormonbehandling;

  Sammanfattning : Pyometra är en allvarlig och utbredd sjukdom som främst drabbar äldre, intakta tikar. Sjukdomen utvecklas under lutealfasen och karaktäriseras av en inflammation och varansamling i uterus. Den vanligaste åtgärden är kastration. LÄS MER

 5. 5. Självlåsande resorberbart implantat för ligering av funikel vid kastration av häst – ett pilotförsök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniela Mirbt; [2018]
  Nyckelord :Kastrering; Häst; Komplikationer; LigaTie; buntband;

  Sammanfattning : Kastrering av hingst är en av de vanligaste kirurgiska åtgärderna på häst. Kastration kan göras på stående eller liggande häst och utföras på betäckt eller obetäckt funikel. Skillnaden mellan betäckt och obetäckt funikel är att i den först nämnda metoden öppnas inte tunica vaginalis parietalis. LÄS MER