Sökning: "kastsystemet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kastsystemet.

 1. 1. Morgonpujan i hemmet : En jämförelse av kvinnor i brahmin och harijan kasten i Varanasi

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Vestman; [2019]
  Nyckelord :Morgonpuja; Harijan; Bramin; Puja; Hinduism; KASAM; Hinduiska altare; Varanasi; Kvinnor;

  Sammanfattning : Kastsystemet är en del av det indiska samhället samt religionen hinduismen. Numera är rollerna i kastsystemet inte lika tydliga samtidigt som att religionen fortfarande praktiseras. Därför är det intressant att studera hur den religiösa praxisen kan skilja sig, eller inte, mellan brahmin och harijan kasten. LÄS MER

 2. 2. Utvalda religionsvetenskapliga teoriers förklaring till de oberörbaras uppror mot kastsystemet. : Vilken potentiell förklaring kan utvalda religionsvetenskapliga teorier ge till både kastsystemets existens och de oberörbaras uppror från 1850-talet och framåt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Verda Pehlivanovic; Lina Kaikkonen; [2012]
  Nyckelord :den hinduiska samhällsordningen; kastsystemet; de oberörbara; de kastlösa; Gandhi; Ambedkar; kamp;

  Sammanfattning : Vi ville undersöka den hinduiska samhällsordningen, som benämns som kastsystemet, samt de oberörbaras uppror mot kastsystemet från 1850-talet och framåt. Vi ville analysera det befintliga materialet genom att pröva religionsvetenskapliga teorier som en potentiell förklaring till existensen av ett sådant fenomen som kastsystemet. LÄS MER

 3. 3. Dragonlord Campaign Setting

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Clas Olson; [2008]
  Nyckelord :Role Playing Games; Dungeons and Dragons; D D; dragon; fantasy;

  Sammanfattning : Dragonlord Campaign Setting, which is a book of 250 pages, is an accessory to the role playing game Dungeons and Dragons, published by Wizards of the Coast, Inc. It describes the game world Saviat that largely is like an ordinary fantasy world, with its fantastic elves and dwarfs, its magic, and supernatural monsters and events. LÄS MER