Sökning: "katalas"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet katalas.

 1. 1. The effect of the natural antioxidants catalase and epigallocatechin added after thawing on the quality of dromedary camel spermatozoa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Grundin; [2018]
  Nyckelord :Camel semen; cryopreservation; antioxidants; reactive oxygen species; sperm quality analysis;

  Sammanfattning : The objective of this study was to evaluate the effect of adding two natural antioxidants (Catalase and Epigallocatechin) to the thawing media on the quality of cryopreserved dromedary camel spermatozoa post-thaw. Also, an indirect measure of ROS production was performed by measuring malondialdehyde (MDA) production (a product of oxidative damage) post-thaw. LÄS MER

 2. 2. Effect of different thawing protocols and addition of the antioxidants carnitine, catalase or glutathione prior to freezing on the post-thaw quality of cryopreserved camel spermatozoa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linn Söderström; [2018]
  Nyckelord :camel semen; cryopreservation; thawing temperature; antioxidant; carnitine; catalase; glutathione;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stafylokocktoxiners betydelse vid pyodermi hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Malin Kånåhols; [2012]
  Nyckelord :Staphylococcus pseudintermedius; toxiner; pyodermi; hund; exfolierande toxiner;

  Sammanfattning : Pyodermi är en hudsjukdom hos hundar som orsakas av Staphylococcus pseudintermedius (S. pseudintermedius), tidigare benämdes den S. intermedius. Pyodermi kan ge många olika symptom såsom klåda, håravfall, rodnad, varigt och blodigt exsudat, papler, pustler, sårskorpor och nekrotiserad hud. LÄS MER

 4. 4. Förslag på praktisk design hos en reaktoryta av en tumnagels storlek att använda i Senzimes biosensorsystem

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Marie Ottosson; Belinda Fridman; Emma Hansson; Simon Isaksson; Johan Petersson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kontinuerlig övervakning av patienters blodsocker under operationer och vård har visat sig givande men krångligt. Företaget Senzime i Uppsala har utvecklat ett instrument för att göra detta. LÄS MER