Sökning: "katarina björk"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden katarina björk.

 1. 1. Att arbeta utifrån mål- en kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Björk; Katarina Petersson; [2018]
  Nyckelord :gymnasiet; mål; organisation; studie- och yrkesvägledning; vid vägledning;

  Sammanfattning : Studie- och yrkesvägledares arbete mot mål gällande den vida vägledningen skiljer sig åt kommuner och skolor emellan. Tidigare forskning visar på lyckade och mindre lyckade exempel på kvalité gällande den vida vägledningen. LÄS MER

 2. 2. MOBBNINGSSIGNALER – En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv Examinator: Hans Rystedt

  C-uppsats,

  Författare :JOHANNES HARLIN; KATARINA SPJUTH; [2010]
  Nyckelord :begynnande mobbningssignaler; elever; lärare; klas;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ studie med ett syfte som handlar om att synliggöra mobbningssignaler under skoltid. Uppsatsen har ett elevperspektiv och vill fördjupa lärarens kunskaper i att identifiera begynnande mobbning. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor som brandmän : En studie om jämställdhet på Gästrike Räddningstjänst

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Katarina Blom; Jennie Björk; [2008]
  Nyckelord :Equality between the sexes; minority; allocation of quotes according to sex; gender; organizational culture; process of change; preferential treatment; Jämställdhet; minoritet; genus; organisationskultur; förändringsarbete; positiv särbehandling; kvotering;

  Sammanfattning : Aim: Preferential treatment and allocation of quotes according to sex are two current concepts due to the increasing demand for equality. One organization that may use preferential treatment is the fire department. This is why we chose it as a starting point for our study. LÄS MER

 4. 4. Förlorad tid : förlorad hjärna: En litteraturstudie om sjuksköterskans kunskaper kring stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Annika Björk; Katarina Eriksson; [2008]
  Nyckelord :kompetens; stroke; symtom; sjuksköterska; omhändertagande;

  Sammanfattning : Att drabbas av stroke kan innebära en stor förändring i människors liv. Att som patient få träffa kompetent personal som kan erbjuda allt ifrån snabbt och korrekt omhändertagande och dessutom god omvårdnad kan ses som självklart. LÄS MER

 5. 5. Lär man sig något på HiG? : Tidigare ekonomstudenter berättar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Katarina Blom; Jennie Björk; [2007]
  Nyckelord :Education; practical training; personality; personal development; recruitment; Utbildning; praktik; personlighet; personlighetsutveckling; rekrytering;

  Sammanfattning : Varje år tar 5000 studenter i Sverige examen i företagsekonomi och så många som 650 studenter läser idag civilekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle (HiG). Vi är själva ekonomstudenter vid HiG och snart redo att ta steget ut i arbetslivet, vilket innebär blandade känslor av både förväntan och oro. LÄS MER