Sökning: "katastrofberedskap"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet katastrofberedskap.

 1. 1. Karlstad stadsbrand 1865 : Hur stadsbranden påverkade utvecklingen av befolkning och tomter i Karlstad

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Rasmus Andersson; [2019]
  Nyckelord :karlstad; stadsbrand; katastrofberedskap; migration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att vara förberedd inför en katastrofsituation : Ur ett sjuksköterskestudent perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Lindström; Länsberg Emilia; [2016]
  Nyckelord :Katastrofmedicin; Katastrofberedskap; Sjuksköterskestudenter; Upplevelser;

  Sammanfattning : Introduktion: En katastrof är omöjlig att förutse, däremot kan varje sjukvårdsinrättning samt varje individ genom övningar och planering förbereda sig till bästa förmåga. Socialstyrelsens definition av en katastrofsituation är den som tillämpats i denna studie. LÄS MER

 3. 3. Implementation of Community Based Disaster Risk Management in the Mekong Delta, Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Frida Sjöstedt; Viktor Sturegård; [2015]
  Nyckelord :CBDRM; Community based disaster risk management; DRR; Disaster risk reduction; capacity development; resilience; Mekong Delta; Vietnam; climate change adaptation; vulnerability; sustainability; ownership; kapacitetsutveckling; sårbarhet; klimatförändringar; klimatanpassning; hållbarhet; katastrofberedskap; Mekongdeltat.; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis examines the implementation of Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) in the Mekong Delta in Vietnam. The report is based on a literature study in the field of CBDRM together with an interview study conducted with organisations operating in the region. LÄS MER

 4. 4. Katastrofberedskap : En samverkans- och kommunikationsfråga för kulturarvet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Sofie Olsson Dahl; [2014]
  Nyckelord :Communication; Cooperation; Crisis; Disaster; Disaster Preparedness; Economy; Heritage; Organization; Priorities; Residual value rescue; Ekonomi; katastrof; katastrofberedskap; kommunikation; kris; kulturarv; organisation; prioritering; restvärdesräddning; samverkan;

  Sammanfattning : The aim of this masters thesis, based on discourse analysis and organization theory, is to study how individuals in different Swedish cultural organizations- and agencys are working with disaster preparedness.The purpose of this is to examine whether organizational structures affect different persons work, cooperation and practical application concerning disaster preparedness in collaboration with both external and internal organizations. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av kunskap och erfarenhet hos Tjänsteman i Beredskap inom Hälso- och sjukvård : en enkätundersökning

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Eleanor Hedberg; [2012]
  Nyckelord :strategic leaders; management; disaster preparedness; major incident; strategisk ledning; katastrofberedskap; allvarlig händelse; evidens;

  Sammanfattning : Katastrofer kräver omedelbara beslut och åtgärder för att minimera allvarliga konsekvenser. Undersökningar och analyser från tidigare katastrofer visar att utbildning, övning, samverkan och ledarskap behöver förbättras för att evidensbaserat beslutsfattande ska uppnås. LÄS MER