Sökning: "katastrofierande"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet katastrofierande.

 1. 1. Effekten av kontextkänslighetsträning hos personer med kronisk smärta - en SCED-studie

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Larberg; Emma Wittler Eriksson; [2017]
  Nyckelord :single-case; pain; communication; avoidance; catastrophizing; anxiety; single-case; smärta; kommunikation; undvikande; katastrofierande; oro;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Validering som bemötande : -En experimentell undersökning av katastrofierande, affekt och tillfredsställelse

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linn Bülow; Andrea Izrael; [2013]
  Nyckelord :Validation; communication; catastrophizing; negative affect; patient satisfaction; experiment.; Validering; bemötande; katastrofierande; negativ affekt; patienttillfredsställelse; smärta; experiment.;

  Sammanfattning : Smärta är en komplex biopsykosocial process i vilken vårdgivarnas bemötande verkar kunna spela en viktig roll. Syftet med denna uppsats var att genom ett experiment undersöka om validering leder till lägre grad av katastrofierande, negativ affekt och ilska samt mer tillfredsställelse med bemötandet jämfört med invalidering. LÄS MER