Sökning: "kategorisering av människor"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden kategorisering av människor.

 1. 1. Ett nytt liv : En litteraturöversikt om livsåskådningens betydelse för patienters anpassning efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Lium; Tove Silén; [2019]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Caring; Nurse; Patient; Lifestyle change; Adaptation; Conception of life; Hjärtinfarkt; Vårdande; Sjuksköterska; Patient; Livsstilsförändring; Anpassning; Livsåskådning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt drabbar årligen 7 miljoner människor världen över och är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sjukvården har ett ansvar i omhändertagandet av en patient som drabbats av en hjärtinfarkt. Dels genom ett lugnt och tryggt omhändertagande men också genom stöd och vägledning. LÄS MER

 2. 2. Feeling blue or pink? Depressionsvård ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Johansson; Linn Svedjeland Ödlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :genus; depression; jämlikhet; makt; intersektionalitet; vårdrelation; bemötande; attityder; personcentrerad vård; genusbias; normer; stigma; relationer; symtom; omvårdnad; coping; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Hälso- och sjukvård ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskor ska arbeta för enjämlik vård. Genusskillnader existerar dock i hälso- och sjukvården och genusbias utgörhinder för jämlik vård. LÄS MER

 3. 3. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. LÄS MER

 4. 4. Migrant, flykting eller asylsökande? : Om betydelsen av benämningar och kontakt för attityden till immigranter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Karin Wiberg; [2018]
  Nyckelord :flyktingkris; social kategorisering; stereotyper; lingvistiska etiketter; kontaktteori;

  Sammanfattning : På senare år har antalet immigranter ökat, såväl i Sverige som i resten av Europa. Under 2015 förekom stora förflyttningar av människor i vad som har kallats en flyktingkris och det finns indikationer på att negativa attityder till människor på flykt har ökat. LÄS MER

 5. 5. Från mindervärdig till medmänniska - Föreställningar om intellektuell funktionsnedsättning i Statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Liv Grundström; [2018]
  Nyckelord :Diskurs; Eugenik; Intellektuell funktionsnedsättning; Kategorisering; Kvalitativ innehållsanalys; Normalitet;

  Sammanfattning : Sett ur ett historiskt perspektiv har personer med intellektuell funktionsnedsättning varit föremål för varierande diskurser och attityder. Från att ha varit oönskade, förskjutna, hånade och förföljda, till att ses som medborgare med i lag inskrivna rättigheter. LÄS MER