Sökning: "kategorisering"

Visar resultat 1 - 5 av 727 uppsatser innehållade ordet kategorisering.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV ATT NÄRSTÅENDE NÄRVARAR VID HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING PÅ AKUTMOTTAGNINGEN - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Beckenäs; Mattias Broström; [2021-02-25]
  Nyckelord :Sjuksköterska; HLR; Närstående; Familjecentrerad omvårdnad; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är ett relativt vanligt förekommande sjukdomstillstånd vilket en personoväntat kan drabbas av. Forskning visar att närstående påverkas positivt av att närvara vidåterupplivningsförsök av den drabbade, medan andra studier påvisar att sjuksköterskanupplever närståendes närvaro negativt. LÄS MER

 2. 2. “Musik är inte något man kan eller inte kan” : En studie om förskollärares självförtroende inom musikundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Wetterberg; Felicia Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :Music; preeschool teacher; music education; self confidence; music didactic competens; Musik; Förskollärare; Musikundervisning; Självförtroende; Musikdidaktisk kompetens;

  Sammanfattning : I följande studie genomfördes en kombinerad kvalitativ och kvantitativ undersökning om förskollärares självförtroende i musikundervisning. Tidigare forskning belyser musikundervisning i förskolan som något väldigt betydelsefullt för barn och deras utveckling men att omfattningen i praktiken visat sig beroende av respektive förskollärares självförtroende i ämnet. LÄS MER

 3. 3. Högläsning som verktyg för ordförrådsutveckling hos flerspråkiga barn : En studie om hur förskollärare använder högläsning för att utveckla det svenska ordförrådet hos flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Ottosson; [2021]
  Nyckelord :preschool; teachers; reading aloud; vocabulary; multilingual children; Förskola; språkutveckling; flerspråkighet; ordförråd; andraspråk; högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att bidra med kunskap om förskollärares arbetssätt för utveckling av flerspråkiga barns ordförråd i det svenska språket. Det finns många flerspråkiga förskolebarn som är i behov av att utveckla ordförrådet för att kunna kommunicera. LÄS MER

 4. 4. Bildämnets gestaltning i forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Michelle Sörensson; Martin Sörensson; [2021]
  Nyckelord :bildämnet; bildundervisning; gestaltning; forskning; tematisering; kategorisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanställa, tydliggöra samt dra en slutsats om hurbildämnet gestaltas i forskning. Vi har valt att göra en bred sökning med hjälp av tre stora databaseroch genomföra en kvantitativ studie om många artiklar istället för ett mindre urval. LÄS MER

 5. 5. Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner har sidoeffekter i användandet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Hansson; Noel Kvarnström; Andreas Vazdekis; Attila Lundin; [2021]
  Nyckelord :Medarbetarundersökning; linjechefer; medarbetarengagemang; HME; kritik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner har sidoeffekter i användandet. Seminariedatum: 15 januari 2021 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP Författare: Hansson, T., Kvarnström, N., Lundin, A. LÄS MER