Sökning: "kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner.

  1. 1. Implementering av infeksjonsforebyggende retningslinjer for sentrale venekatetre : Hvordan etterleves retningslinjene utenfor intensivavdelingene?

    Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

    Författare :Eline Storvig; [2014]
    Nyckelord :Central Venous Catheter; Catheter Related Bloodstream Infections; Implementation; Compliance; Managing Change; sentral evene katetre; kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner; implementering; etterlevelse; forbedringsarbeid;

    Sammanfattning : Bakgrunn: Sentralvenøse katetre (SVK) er et tilbud til mange pasientgrupper når det foreligger indikasjoner. Dette medfører at SVK håndteres av helsepersonell på alle enheter i helsetjenesten. Samtidig som SVK er livgivende, kan anvendelse av katetre i blodbanen resultere i alvorlige blodbaneinfeksjoner (SVK-BBI). LÄS MER