Sökning: "katie eriksson den lidande människan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden katie eriksson den lidande människan.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av bemötandet från vårdpersonal efter våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Berglund; Kristina Fält; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Female; Treatment; Health personnel; Experiences; Våld i nära relation; Kvinnor; Bemötande; Vårdpersonal; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation innefattar psykiskt, fysiskt och sexuellt våld som förekommer mellan individer i nära relation till varandra. Det är ett folkhälsoproblem som leder till försämrad hälsa för de utsatta. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av stigmatisering hos människor som har hiv : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kaur Kamaljit; Sibel Andic; [2018]
  Nyckelord :HIV infected patients; Stigma; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hiv är ett folkhälsoproblem som cirka 30-35 miljoner människor runt om i världen lever med. I Sverige rapporteras 400-500 nya fall varje år. Att ha hiv kan leda till att människor utsätts för stigmatisering från omgivningen. LÄS MER

 3. 3. Hur patienter med psykisk sjukdom upplever att bli vårdad i den somatiska vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Eliasson; Louise Höglund; [2016]
  Nyckelord :Mental illness; Patient’s experiences; Somatic care; Psykiska sjukdomar; Patienters upplevelser; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den somatiska vården finns det patienter med psykiska sjukdomar. De vanligaste psykiska sjukdomarna är schizofreni, psykoser, depression, ångestsyndrom och bipolära sjukdomar. Behovet av somatisk vård är större för patienter med psykiska sjukdomar än de utan, på grund av ökad risk för somatiska sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Människan bakom sjukdomen : En litteraturöversikt om vårdpersonalens attityder gentemot personer med HIV/AIDS

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Louise Klingberg; [2015]
  Nyckelord :HIV AIDS; Attitudes; Caring; Stigma; Suffering; Unequal care; HIV AIDS; Attityder; Vårdande; Stigma; Lidande; Ojämlik vård;

  Sammanfattning : Background: HIV/AIDS has existed officially for more than 35 years and is now seen as a global epidemic. The disease has claimed many victims and there is no indication showing decrease of the mortality rate. The disease is currently incurable, but antiretroviral drugs have good effect at slowing down the process. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sömnen : Tänk på den som sover

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Tobias Pileborg; Daniel Skagerling; [2012]
  Nyckelord :Sömn; sömnstörning; sjukhus; patient; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar på sömnens vikt för hälsan. En bristfällig sömn ger en försämrad fysisk och psykisk återhämtning för patienten vilket leder till ett onödigt lidande. I Katie Eriksson teori om den lidande människan beskrivs att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att lindra och motverka det onödiga lidandet. LÄS MER