Sökning: "katie eriksson vårdlidande"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden katie eriksson vårdlidande.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med fibromyalgi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Johan Yahya Alzghoul; [2018]
  Nyckelord :Fibromyalgia; Women; Experience; Fibromyalgi; Kvinnor; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi är en livslång sjukdom med en okänd bakgrund. Smärtan bedöms som ett av de grundläggande symtomen vid fibromyalgi som påverkar rörelseförmågan och patienten får svårigheter i att röra kroppen. Sjukdomen drabbar cirka två procent av världens befolkning och 75–85 procent av de drabbade är kvinnor. LÄS MER

 2. 2. Hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Felicia Blanck Ullenius; Malin Vood Argos; [2018]
  Nyckelord :Human immunodeficiency virus; People with HIV; Patients; Healthcare professionals; Expererience; Humant immunbristvirus; Personer med HIV; Patienter; Vårdpersonal; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med HIV föreligger ökad risk för olika infektioner på grund av deras låga immunförsvar. Omvårdnadsbehov för personer med HIV kan vara munhälsa, nutrition och psykiskt stöd. Det förekommer att vårdpersonal har otrevlig attityd mot personer med HIV och låg kunskapsnivå om sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av att vara drabbade av depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Zohreh Masiri Monji; Benafsha Alkozay; [2018]
  Nyckelord :Depression; Experience; Mental health; Patient; Quality of care;

  Sammanfattning : Background:  Depression is an increasing public health   problem in the world that leads to suffering among people in terms of   isolation. The number of depressed patients is growing. LÄS MER

 4. 4. Att drabbas av skada orsakad av hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt av patienters upplevelser av att drabbas av vårdskada

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anete Tsioki; Mattias Vogel; [2017]
  Nyckelord :Adverse event; Medical error; Patients experiences; Suffering related to helthcare; Vårdskada; Patienters upplevelser; Vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador är vanligt förekommande i både svensk och utländsk sjukvård. Överlag bidrar vårdskadorna med flera dygns förlängda vårdtider och upptar ett stort antal vårdplatser. Detta upptar resurser och kostar samhället många miljarder kronor varje år. LÄS MER

 5. 5. Sexualitet efter gynekologisk cancer : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Johansson; Amila Jusufovic; [2017]
  Nyckelord :caring; experiences; informational needs; sexuality; suffering; women; informationsbehov; kvinna; lidande; omvårdnad; sexualitet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gynekologisk cancer är en samlingsterm för flera olika cancersjukdomar som drabbar kvinnors könsorgan och reproduktiva system. Både sjukdom och behandling påverkar kvinnornas sexualitet på flera plan, både fysiskt, psykiskt så väl som socialt. Kvinnornas upplevelser kan kopplas till lidande i olika former. LÄS MER