Sökning: "katja Månsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden katja Månsson.

 1. 1. Privat molnlagring i tjänsten - Orsaker och potentiella risker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :David Månsson; Andreas Lindberg; Katja Marat; [2015]
  Nyckelord :Molnlagring; BYOD; BYOC; Säkerhetsrisker; Implementering; Efterlevnad.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: Vilka potentiella risker kan associeras med lagring i externa molntjänster? Varför väljer anställda att lagra yrkesrelaterad data i privata molntjänster före verksamhetens egen lagringstjänst? Syfte: Fenomenet analyseras i denna uppsats i syfte att belysa varför anställda väljer att lagra yrkesrelaterad data i privata molnbaserade lagringstjänster före verksamhetens egen lagringstjänst. Vidare ämnar även forskningsbidraget belysa potentiella risker detta kan utsätta företag för. LÄS MER

 2. 2. Revision av ledningssystem för brandskydd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Marie Lundqvist; Katja Månsson; [2006]
  Nyckelord :Ledningssystem; Lag om skydd mot olyckor; systematiskt brandskyddsarbete; revisionsmetodik; intern revision; utrymning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this project is to investigate the requirements of intern audit of fire safety management systems. The project started out with a literature survey followed by a case study at the warehouse Gekås in Ullared, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Bålsta Center

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Frida Eiman; Kajsa Jönsson; katja Månsson; Gunilla Nilsson; Emma Nordwall; [2003]
  Nyckelord :Shopping mall; Smoke filling; Evacuation; CFAST; Simulex; FDS; Critical condition..; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report contains a fire safety evaluation of Bålsta centre in the community of Håbo, Sweden. The centre is a shopping mall that includes about 30 stores of different kinds. The evaluation concerns the vacuation of 2000 people in the building during a possible fire situation. LÄS MER