Sökning: "kattägare"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet kattägare.

 1. 1. Katten på polikliniken : en jämförelse mellan CFC-ackrediterade och icke ackrediterade kliniker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Angelika Ullsten; Caroline Braun; [2019]
  Nyckelord :katt; hantering; stress; CFC-ackrediterad; icke ackrediterad;

  Sammanfattning : Katten är idag ett vanligt sällskapsdjur men inte en lika vanlig patient på kliniken. En anledning till det är att många kattägare upplever flertalet svårigheter med att ta sin katt till en klinik. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av bakterier vid odling av spontankastad katturin från kattlådor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Annika Lundh; [2019]
  Nyckelord :katt; katturin; spontankastad urin; urinodlin; urinvägsinfektion; subklinisk bakteriuri;

  Sammanfattning : Kliniska sjukdomstecken från urinvägarna är en vanlig anledning till att kattägare söker veterinärvård. Tidigare ansågs urinblåsan normalt vara fri från bakterier. LÄS MER

 3. 3. Stress hos katter i samband med veterinärbesök på ackrediterade kattvänliga kliniker i Sverige : en enkät- och litteraturstudie ur ett etologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ebba Rodhe; [2018]
  Nyckelord :katt; stress; veterinär; klinik; kattvänlig;

  Sammanfattning : Abstract Visiting the veterinary clinic is a stressful experience for many cats. In an effort to reduce stress associated with veterinary visits, scientists from International Society of Feline Medicine have created a concept called cat-friendly clinics. LÄS MER

 4. 4. Kattifiering : Anpassa ditt hem för katten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Ofelia Lööv; [2018]
  Nyckelord :cat; indoor cat; cat owner; scratching post; cramped home accommodation; katt; innekatt; kattägare; klösmöbel; trångboddhet;

  Sammanfattning : Katten är bland de vanligaste husdjuren i Sverige och att ha innekatt blir alltmer vanligt. Katten har många behov som exempelvis att få röra på sig och vässa klorna, vilket är stora aspekter i deras natur. LÄS MER

 5. 5. Serum thymidine kinase 1 activity in healthy cats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Pettersen; [2018]
  Nyckelord :feline lymphoma; thymidine kinase; STK1 activity;

  Sammanfattning : Lymfom är en av de vanligaste neoplastiska sjukdomarna hos domesticerade katter. Sjukdomen är en utmaning för kliniker att diagnostisera och prognosticera på grund av många olika anatomiska variationer och ospecifika kliniska symptom. LÄS MER