Sökning: "katt namn"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden katt namn.

 1. 1. Automated Entry System using Multi-Object Tracking

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Adam Jalkemo; Emil Westenius; [2017]
  Nyckelord :Multi-Object tracking; Pedestrian tracking; Pedestrian detection; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis we employ computer vision methods in order to extend and improve the functionality of automatic doors. This thesis is based around the implementation of a door entrance system which uses information from detected pedestrians to make qualified decisions regarding door activation. LÄS MER

 2. 2. Immunsvarets roll vid utveckling av felin infektiös peritonit

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Lovisa Jönsson; [2016]
  Nyckelord :felin infektiös peritonit; FIP; immun; katt; feline infectious peritonitis; immune; cat;

  Sammanfattning : Felin infektiös peritonit (FIP) orsakas av ett coronavirus vid namn felint infektiöst peritonitvirus (FIPV). Det är en komplex och svårdiagnosticerad sjukdom som delas in i två former – torr och våt form. Torr FIP ger granulom i olika vävnader och symptomen varierar beroende på drabbat område. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av dietfoder till hund och katt

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Eliasson; [2007]
  Nyckelord :hund; katt; foder; dietmat; näring; råvaror;

  Sammanfattning : På den svenska marknaden saluför idag (år 2006-2007) fyra företag ett antal dietfoder till katt och hund. För de indikationer som ingår i denna studie finns det sammantaget 80 foder för hund och 69 för katt; från Specific (n = 12 katt, n= 13 hund), Royal Canin/Waltham (n=18 katt, n=24 hund), Eukanuba (n=11 katt, 12= hund) och Hills (n=27 katt, n=30 hund). LÄS MER