Sökning: "katter"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet katter.

 1. 1. ”Och med granskogen följer mörker” Natursyn i två barnlitterära bilderböcker av Lars Lerin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Oskar Jonsson; [2022-02-17]
  Nyckelord :Lars Lerin; Ekokritik; Barn- och ungdomslitteratur; Bilderböcker;

  Sammanfattning : This thesis examines which attitudes towards nature can be found in two contemporary children’s picture books by Swedish artist and author Lars Lerin. The questions posed further concern whether there are visible differences between the attitudes in the two books and whether there is a didactic attempt to influence the reader in a certain direction. LÄS MER

 2. 2. Human’s Attitude toward Cats and their Behavior : a survey study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Aida Wolf; [2022]
  Nyckelord :cats; felines; behavioral problems; environmental needs; cat demographics; Sweden; attitude toward cats;

  Sammanfattning : The domestic cat has many environmental needs that mirror those of their ancestor, the North African Wildcat. To ensure the wellbeing of domestic cats, these environmental needs should be met. If they are not met it can result in stress/fear/anxiety/frustration that can be expressed through behavioral problems. LÄS MER

 3. 3. Kommuniceras övervikt hos katt från veterinär till djurägare i syfte att förebygga fetma? : enkätstudie till veterinärkliniker i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Hammarström; [2022]
  Nyckelord :katt; övervikt; viktminskning; kommunikation;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är vanligt förekommande hälsoproblem hos katter världen över som predisponerar för diverse sjukdomar samt kan förorsaka en sämre livskvalité. Överviktiga katter når sällan sin idealvikt och många som gör det går upp i vikt igen efter avslutat viktminskningsprogram. LÄS MER

 4. 4. Socialisering av kattungar : en kartläggning av raskattuppfödning inom SVERAK

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Sunning; [2022]
  Nyckelord :socialisering; katt; raskattuppfödare; SVERAK; tidiga erfarenheter; kunskap; attityder; oönskade beteenden; stress; rädslor;

  Sammanfattning : Stress, rädslor och oönskade beteenden blir allt vanligare hos våra sällskapskatter. Dessa beteenden leder i sin tur till att många katter avlivas, omplaceras eller hamnar på katthem. LÄS MER

 5. 5. Diabetes mellitus hos katt : klinisk karakterisering och behandlingsresultat - en retrospektiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sophia Panofsky; [2022]
  Nyckelord :katt; diabetes mellitus; ketoacidos; akromegali;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus (DM) är en av de vanligaste endokrina sjukdomarna hos katt. Den typ av DM som vanligen drabbar katt är DM typ 2. Vid DM typ 2 fås en relativ brist på insulin som beror på en kombination av insulinresistens och bristande betacellsfunktion. LÄS MER