Sökning: "katthem"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet katthem.

 1. 1. Katters användning av burutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Aune; [2019]
  Nyckelord :burhållning; katt; katthem; burutnyttjande; stress;

  Sammanfattning : Katten är ett av de mest populära sällskapsdjuren i många länder världen över. Många katter lever idag i begränsade miljöer som strikta innekatter eller i bur, exempelvis på katthem, veterinärkliniker eller forskningsanläggningar. LÄS MER

 2. 2. Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Emilie Wass; [2019]
  Nyckelord :katt; hemlösa katter; djurunderstödd insats; äldreboende; katthem; samarbete;

  Sammanfattning : I Sverige finns ett stort djurskyddsproblem med hundratusentals övergivna och hemlösa katter. Ett annat problem i det svenska samhället är att många äldre människor, framförallt de som bor på permanenta äldreboenden, lider av ensamhet, depression och låg aktivitetsnivå. LÄS MER

 3. 3. En tass i rätt riktning - en studie om hur katthem kan åstadkomma en effektivare kommunikation

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Milena Olsson; [2019]
  Nyckelord :Katthem; affischer; kategorier; designprocess; forskning genom design; kommunikation; kommunikationskanaler;

  Sammanfattning : Hemlöshet bland katter är ett stort problem i Sverige. Katter föds till liv utan hem, går vilse och hittar inte tillbaka eller lämnas av ägare, vilket bidrar till att siffran hemlösa katter ökar. LÄS MER

 4. 4. En katts belåtenhet : djurhållning och krav på katthem och kattpensionat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Henrik Olsson; [2018]
  Nyckelord :Katt; Katthem; Kattpensionat; Djurhållning; Stress; Adoption; Berikning;

  Sammanfattning : The cat (Felis silvestris catus) introduced itself to our society roughly 11 500 – 12 500 years ago in the shape of the African wildcat ( Felis silvestris lybica ). It quickly found a place among us, functioning as pest control, and later on as a pet. Today cats stand as the most common pet in Sweden, residing in over 750 000 Swedish households. LÄS MER

 5. 5. Hållande av katt (Felis silvestris catus) : finns det skäl att ändra svensk lagstiftning?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Kristina Koumbarou; [2017]
  Nyckelord :felin; katt; välfärd; stress; lagstiftning;

  Sammanfattning : Katten (Felis silvestris catus) är det vanligaste husdjuret i Sverige. I ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund (Canis lupus familiaris) och katt” står skrivet hur katter ska hållas i Sverige. Det är snart 10 år sedan den senaste föreskriftändringen gjordes. LÄS MER