Sökning: "kbt gruppterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kbt gruppterapi.

 1. 1. COMPASSIONFOKUSERAD GRUPPTERAPI: EN BEHANDLINGSSTUDIE FÖR PRIMÄRVÅRDSPATIENTER MED SJÄLVKRITIK.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :William Smedberg; Erika Rousu; [2017]
  Nyckelord :CFT; compassion; compassionfokuserad terapi; gruppbehandling; livskvalitet; primärvård; självkritik;

  Sammanfattning : Hög självkritik har en negativ effekt på psykiskt mående och självkritiska personer har svårare att ta till sig traditionell behandling som kognitiv beteendeterapi (KBT). Compassionfokuserad terapi (CFT) har visat lovande resultat för personer med hög självkritik. LÄS MER

 2. 2. Compassionfokuserad gruppbehandling: en interventionsstudie gällande depression och ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna von Schedvin; Johanna Wännman; [2017]
  Nyckelord :Compassion focused therapy; group therapy; depression; anxiety; primary health care; Compassionfokuserad terapi; gruppterapi; depression; ångest; primärvård;

  Sammanfattning : Ångest och depression är vanliga sökorsaker inom primärvården och klassas idag som folksjukdomar i Sverige. Svenska vårdcentraler har svårt att möta vårdbehovet kring psykisk ohälsa, och det finns därför anledning att utforska nya behandlingsalternativ för att effektivisera vården. LÄS MER

 3. 3. Gravida kvinnors upplevelse av stöd vid förlossningsrädsla : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Stina Broman; Sigrid Byrfors; [2015]
  Nyckelord :Förlossningsrädsla; stöd; behandling; upplevelser; skandinavien;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet kejsarsnitt på psykosocial indikation har ökat i Sverige. Vården erbjuder stöd, men få studier är beskrivna som följer upp vad stödet har haft för påverkan på förlossningsrädslan och förlossningen samt hur kvinnorna har upplevt hjälpen de fått. Den främsta bidragande orsaken till detta är förlossningsrädsla. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv beteendeterapi i grupp för personer med insomni: : Effekter på sömn, depressiva symtom och transdiagnostiska processer

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Johanson Rana; Linnea Sagemo; [2012]
  Nyckelord :Insomnia; depressive symptoms; CBT-I; group therapy; transdiagnostic processes; single subject; Insomni; depressiva symtom; KBT-I; gruppterapi; transdiagnostik; single-subject;

  Sammanfattning : SammanfattningSömnproblem är vanligt förekommande hälsoproblem i befolkningen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visats vara en effektiv behandling för personer med insomni men mindre forskning har bedrivits på effekten av KBT i grupp för personer med insomni (KBT-I) och samtidiga depressiva symtom. LÄS MER

 5. 5. Granskning av programmet rePULSE utifrån handledares och deltagares perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tina Bengtsson; Camilla Edvardsson; [2010]
  Nyckelord :rePULSE; KBT; inlärning; impulskontroll; social färdighetsträning; individuell ART;

  Sammanfattning : rePULSE är en ny träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser, inte bara aggression och ilska utan även nedstämdhet, social fobi, depression och missbruk med mera. Bakom rePULSE står Gunilla Dobrin. LÄS MER