Sökning: "keane"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet keane.

 1. 1. Gleasons sats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :David Lidell; Therese Karmstrand; Lorents Landgren; Johan Ulander; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to present Gleason’s theorem and a full proof, by the most elementary methods of analysis possible. Gleason’s theorem is an important theorem in the mathematical foundations of quantum mechanics. It characterizes measures on closed subspaces of separable Hilbert spaces of dimension at least 3. LÄS MER

 2. 2. The Learning Experiences and Professional Development of Native English Teachers in Korean Universities : - A qualitative study

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :andrew keane; [2017]
  Nyckelord :Professional development; native English teachers; Korea;

  Sammanfattning : English language skills are a highly valued commodity in South Korea. Most Korean students study English from first grade in elementary school, throughout their entire grade school experience and into university. LÄS MER

 3. 3. Gynnande av pollinatörer på bostadsgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marie Karlsson; [2015]
  Nyckelord :pollinatörer; ekosystemtjänster; pollinering; humlor; solitära bin; fjärilar; bostadsgårdar;

  Sammanfattning : Ekosystemtjänster utgör de processer i naturen som är till nytta för människor (Persson 2012, s. 2). Pollinering är livsavgörande för vår matproduktion då insekter står för en stor del av pollineringen av våra grödor. LÄS MER