Sökning: "kejsarsnitt och omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kejsarsnitt och omvårdnad.

 1. 1. Att belysa upplevelsen av och identifiera faktorer som inverkar på förlossningsdepression hos personer som fött barn- i en västerländsk samt icke västerländsk kontext : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Claudia Heidari; Nataly Poureh Hernandez; [2018]
  Nyckelord :Förlossningsdepression; Föräldraskap; Upplevelser; Faktorer; Sjuksköterska; Kulturkompetens; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Förlossningsdepression är ett förekommande psykiatriskt tillstånd som drabbar cirka 10-15 procent av personer som fött barn. Riskfaktorer för uppkomsten av förlossningsdepression är bland andra; tidigare abort, tidigare psykisk ohälsa samt föda sitt barn genom akut kejsarsnitt. LÄS MER

 2. 2. Ammande mödrars erfarenheter av stöd i samband med amning : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Eliasson; Anna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Breastfeeding problems support health care- professionals qualitative nursing; Amning problem stöd hälso-och sjukvårdspersonal kvalitativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Mödrar har ammat i alla tider mer eller mindre. Attityder från familj och rådande kultur kan göra modern ambivalent till att amma sitt barn. Problem kan uppstå, som kan leda till att modern avstår från att amma. Det finns många fördelar med att amma både för barnet och för modern. LÄS MER

 3. 3. Hälsa efter hysterektomi : en litteraturöversikt om hur kvinnors hälsa påverkas av en hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anne-May Gyllenhöjd; Lina Åhrén; [2015]
  Nyckelord :Hysterektomi; Hälsa; Omvårdnad; Postoperativa symptom; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund Hysterektomi innebär att livmodern opereras bort och är den mest frekvent genomförda operationen på kvinnor, efter kejsarsnitt. Under år 2014 i Sverige utfördes omkring 4300 hysterektomier på godartad indikation. Besvär som föranleder operationen omfattar bland annat smärtsamma blödningar och muskelknutor i livmodern. LÄS MER

 4. 4. Perioperativ omvårdnad vid kejsarsnitt hos tik – förbättra utfall för tik och valpar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isabella Johansson; [2014]
  Nyckelord :kejsarsnitt; anestesi; valpar; omvårdnad;

  Sammanfattning : Dystocia, or difficult birth, is a commonly seen complication to natural birth in veterinary hospitals. Although other methods of resolving dystocia exist, 60 % of dystocias will need to undergo caesarean section. To perform a caesarean section, the bitch will have to undergo anesthesia. LÄS MER

 5. 5. Smärta och ångest efter planerat kejsarsnitt : forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Åsa Ogne; MarieAnn Svanberg; [2013]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; Ångest; Kejsarsnitt; Smärta; Postoperativ kejsarsnitt; Patientvård; Omvårdnad och katastroftänkande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER