Sökning: "kemi A"

Visar resultat 11 - 15 av 1709 uppsatser innehållade orden kemi A.

 1. 11. Association between cognitive measures, global brain surface area, genetics, and screen-time in young adolescents : Estimation of causal inference with machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Evgenija Kravchenko; [2021]
  Nyckelord :Causal modelling; DirectLiNGAM; PGS; intelligence; screen time; cognitive development; Kausal modellering; DirectLiNGAM; PGS; intelligens; skärmtid; kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Screen media activity such as watching TV and videos, playing video games, and using social media has become a popular leisure activity for children and adolescents. The effect of screen time has been a highly debated topic; however, there is still very little known about it. LÄS MER

 2. 12. Gymnasiekemi under den globala pandemin COVID-19 läsåret 2020/2021 : Hur lärande och kemiundervisning påverkats utifrån ett lärar- och elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Cecilia Ehrenborg Williams; Catarina Eivinsson; [2021]
  Nyckelord :on-line teaching; student learning; chemistry education; secondary school; motivation; corona pandemic effects; fjärrundervisning; lärande; kemididaktik; distansundervisning; gymnasiet; kemiundervisning; pandemianpassningar; motivationstapp;

  Sammanfattning : När coronapandemin slog till våren 2020 var kemiundervisningen på gymnasieskolorna i Sverige planerad huvudsakligen som närundervisning och få skolor och lärare var förberedda på den snabbt beslutade omställningen till fjärrundervisning. Under vår VFU-period under vårterminen 2021 uppstod en unik chans att undersöka hur ett antal erfarna kemilärare ställde om och hanterade denna speciella situation av undervisning med förutsättningar som ständigt ändrades med kort varsel beroende på smittoläget i Sverige. LÄS MER

 3. 13. Avvikelser i receptlistan : En intervjustudie med patienter på apotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Roza Abdul Hadi; [2021]
  Nyckelord :Medication list; Discrepancies; eHealth; Polypharmacy; Drug-related-problems; information sources.; Läkemedelslista; receptavvikelser; eHälsa; polyfarmaci Läkemedelsrelaterade problem; informationskällor;

  Sammanfattning : Background: Medications are used to treat, cure, or relieve symptoms of diseases, but there is a risk with the use of medications. Drug-related-problems are known to increase morbidity and mortality. LÄS MER

 4. 14. Sustainable water treatment processes : Scenarios for a better environment in Håbo municipality

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Författare :Oskar Trozell; Daniel Wiman; Elis Wiggins; Elin Stigenberg; Alva Bergström; Emilia Andersson; [2021]
  Nyckelord :Drinking water treatment; Water treatment; Drinking water; Sustainable drinking water; Sustainable water treatment; Filtration; Water disinfection; Chemical reduction; Water treatment; Ultrafiltration; Ozone; Active carbon filtration; Infiltration; UV-radiation; Environment affection; vattenteknik; membran; Reningsteknik; filtrering; vattenrening; desinfektion; vattenreningsverk; dricksvatten; ozonering; kolfilter;

  Sammanfattning : Clean drinking water is a vital part of our society and a basic human right. With an ever growing population and a decreasing quality of raw water, new methods need to be introduced to keep up with the demand for clean, biostable, and sustainable production of drinking water. LÄS MER

 5. 15. En litteraturstudie för jämförelsen av effekten av progestinet dienogest och GnRH-antagonisten elagolix på endometriosassocierad bäckensmärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amanda Gillsjö; [2021]
  Nyckelord :Endometrios; smärta; elagolix; dienogest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk östrogenberoende sjukdom som innebär att livmodervävnad tillväxer utanför livmodern och karakteriseras av symtom såsom smärta, trötthet och infertilitet. Mål vid behandling är god funktionalitet och ökad livskvalitet. LÄS MER