Sökning: "kemi A"

Visar resultat 21 - 25 av 1709 uppsatser innehållade orden kemi A.

 1. 21. Optimization and Characterization of Luminescent Materials for the ESS Proton Beam Imaging System

  M1-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Emelie Wiklund; Anton Järild; [2021]
  Nyckelord :Chemical Engineering; Luminescent materials; Cr-doped Alumina; Proton Beam Imaging System; ESS; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Spallation sources such as European Spallation Source (ESS) produces neutrons by bombarding high-energy protons onto the target wheel. To determine the location of the proton beam a Proton Beam Imaging (PBI) system will be installed. LÄS MER

 2. 22. Betydelsen av Anti-Müllerskt hormon (AMH) som klinisk markör vid fertilisering med in vitro-behandling hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helen Jarestam; [2021]
  Nyckelord :Polycystic ovary syndrome; infertility; Anti- müllerskt hormon; in vitro-fertilization.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en endokrin rubbning och reproduktionsstörning med ärftliga komponenter som drabbar omkring 10 procent av alla kvinnor. Syftet med denna uppsats var att få en forskningsöverblick över vilken betydelse AMH (Anti- Müllerskt hormon) har som klinisk markör vid in vitro-behandling hos kvinnor med PCOS. LÄS MER

 3. 23. Long term aging and creep exposure for advanced heat resistant alloys : A phase analysis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Daniel Lundberg; Filip Wilson; Hjalmar Gunnarsson; Leo Sjörén; Robin Xu; Erik Djurberg; [2021]
  Nyckelord :Austenitic stainless steel; ferritic steels; nickel based alloys; creep; ageing; XRD; SEM EDS; LOM;

  Sammanfattning : This project was ordered by Sandvik Materials Technology and was performed by a group of students at Uppsala university. The purpose of the project was to study precipitation behavior and structure stability in six advanced heat resistant alloys. Each sample were subjected to a creep rupture test in 600 or 700°C depending on the alloy type. LÄS MER

 4. 24. Fjärrkylaproduktion med en BECCS-förvätskningsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Domenique Silverstolpe; [2021]
  Nyckelord :förvätskning; koldioxid; fjärrkylaproduktion; liquefaction; BECCS; regional cooling;

  Sammanfattning : Energibolaget Stockholm Exergi (SE) har satt upp målet att driva en klimatpositiv verksamhet till 2025. För att möta miljömålet planerar företaget att bygga en BECCS-anläggning (Bio Energy Carbon Capture and Storage) till kraftvärmeverket KVV8 där biogen koldioxid avskiljs med HPC-absorption (Hot Potasium Carbonates). LÄS MER

 5. 25. Using EEG in neurofeedbacktraining to decrease visual motionsensitivity and motion-sickness

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ódinn K. Rúnarsson; [2021]
  Nyckelord :EEG; vertigo; motion sickness; neurofeedback training; rehabilitation; EE-utrustning; visuell yrsel; åksjuka; neurofeedback träning; rehabilitering;

  Sammanfattning : Patients who suffer from motion-sickness, visual vertigo and other conditions relating to visual hypersensitivity will often feel dizzy when exposed to rapid visual motion or cluttered fields-of-view. Previous studies indicate that attentiveness to these stimuli influence the intensity of discomfort for these individuals, which suggests that mentally ignoring visual stimuli might help make them more tolerable. LÄS MER