Sökning: "kemi A"

Visar resultat 6 - 10 av 1711 uppsatser innehållade orden kemi A.

 1. 6. Växtartrikedomens svar på restaurering av hävdade gräsmarker : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Elin Bergström; [2021]
  Nyckelord :Abandonment; Europe; Habitat restoration; Plant species richness; Semi-natural grasslands; Traditional management.;

  Sammanfattning : En av de naturtyper med flest antal växtarter i världen är hävdade gräsmarker som är präglade av traditionell skötsel. Denna naturtyp har minskat kraftigt i area och för att förhindra framtida artutdöenden är restaureringsåtgärder viktiga. LÄS MER

 2. 7. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Thea Evanson; [2021]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER

 3. 8. Suzuki reactions in novel liquids

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nazanin Hassanzadeh; [2021]
  Nyckelord :Suzuki coupling reaction; ni-DES; HPLC; TLC;

  Sammanfattning : Non-ionic deep eutectic solvent (ni-DES) possesses various advantages such as good solvation, biodegradability, and non-toxicity which makes it a perfect and environmentally friendly solvent for organic synthesis. A Pd (OAc)2 catalyzed, Suzuki reaction of aryl bromide and N-heteroaryl halide with arylboronic acid in green and novel solvent (ni-DES) is described. LÄS MER

 4. 9. Review and Analysis of single-cell RNA sequencing cell-type identification and annotation tools

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Corentin Raoux; [2021]
  Nyckelord :Single-cell RNA sequencing; Automatic cell types annotation; Classification; Benchmark; Evaluation; Encells-RNA-sekvensering; Automatisk annotering av celltyper; Klassificering; Riktmärke; Värdering;

  Sammanfattning : Single-cell RNA-sequencing makes possible to study the gene expression at the level of individual cells. However, one of the main challenges of the single-cell RNA-sequencing analysis today, is the identification and annotation of cell types. LÄS MER

 5. 10. Är intermittent kalorirestriktion mer effektiv än kontinuerlig när det gäller viktreduktion och bibehållande av ny vikt? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Johanna Sparrås; [2021]
  Nyckelord :calorie restriction; energy restriction; fasting; weight loss; intermittent; continuous;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma ökar exponentiellt i alla samhällsklasser i alla delar av världen idag. Det kan orsaka lidande och förtida död för de drabbade. LÄS MER