Sökning: "kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 2569 uppsatser innehållade ordet kemi.

 1. 1. Echinacea purpurea vid symtomlindring av akuta luftvägsinfektioner : Har Echinaforce® och extrakt av Echinacea purpurea effekt vid behandling av hosta och feber under influensa A?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Amina Smrkovic; [2023]
  Nyckelord :Echinacea purpurea; influensa;

  Sammanfattning : Bakgrund Influensa är en akut respiratorisk infektion som orsakas av ett negativt RNA-virus. Insjuknade i influensa sker ofta under vintertid. Influensa finns i fyra olika typer, A-D. A är den vanligaste sorten under influensasäsong och påverkar både människor och djur, medan D påverkar främst grisar och nötkreatur. LÄS MER

 2. 2. Real-time Autofocus Algorithm in Laser Speckle Contrast Imaging

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Giovanni Russo; [2023]
  Nyckelord :Laser speckle contrast imaging; Autofocus; Blind image sharpness assessment; Speckle noise; Perimed’s Perfusion Speckle Imager;

  Sammanfattning : Microcirculation is defined as the blood flow in the smallest blood vessels. Laser speckle contrast imaging (LSCI) is a full field imaging technique that provides instantaneous 2-D perfusion maps of illuminated tissues based on speckle contrast. LÄS MER

 3. 3. Heteroepitaxial Growth of GaN Film on Si substrate by Magnetron Sputtering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Zahra Mohammadianrasnani; [2023]
  Nyckelord :GaN; Sputter epitaxy; Thin film;

  Sammanfattning : In this study, the effect of AlN buffer layer structure and morphology on the GaN films deposited on Si (111) substrate by reactive DC magnetron sputtering have been studied. For structural and morphological characterization X-ray diffraction (XRD) and Scanning electron microscope (SEM) were used. LÄS MER

 4. 4. Tezepelumab : En ny effektiv behandling för patienter med svår, okontrollerad astma?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rama Khouly; [2023]
  Nyckelord :Astma; Tezepelumab; TSLP; monoklonal antikropp.;

  Sammanfattning : Bakgrund Astma är en kronisk sjukdom som försvårar lungfunktion och påverkar individer hela livet. Orsakerna för astma är olika mellan olika individer, men sjukdomen har liknande symtom. LÄS MER

 5. 5. Design and Evaluation of an Interactive Individual Ergonomic Report for Surgeons

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Melanie Anna Sherina Hensel; [2023]
  Nyckelord :Surgical ergonomics; Risk visualization; Ergonomic awareness; Physical workload; Work-related Musculoskeletal Disorders; Usability evaluation; Kirurgisk ergonomi; Riskvisualisering; Ergonomisk medvetenhet; Fysisk arbetsbelastning; Arbetsrelaterade belastningsskador; Utvärdering av användbarhet;

  Sammanfattning : Surgeons have been identified as one of the highest risk groups in healthcare to develop work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). Especially the neck and shoulders are found to be at high musculoskeletal risk due to surgeons commonly operating in a static and awkward posture for a prolonged time. LÄS MER