Sökning: "kemi"

Visar resultat 1 - 5 av 2264 uppsatser innehållade ordet kemi.

 1. 1. Finns det effekter av cannabis, cannabinoider och Nabilone vid behandling av Parkinsons sjukdom?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ena Glavas; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Parkinsons sjukdom uppstår i samband med degeneration av dopaminerganervbanor. Degenerationen sker progressivt och orsaken till detta är oftast okänd. LÄS MER

 2. 2. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 3. 3. Bestämning av myosin ATPas med NADH-kopplade mätsystem jämfört med in vitro motilitet med isolerat myosin och aktin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rahaf Soudan; [2021]
  Nyckelord :Myosin; Actomyosin; heavy meromyosin; NADH-kopplade mätsystem; in vitro-motilitetsanalys IVMA .;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna studie var att jämföra NADH-kopplade mätsystem och in vitro motilitets-analys (IVMA) för att bestämma aktiviteten hos isolerat myosin. Från NADH-kopplade analysmätningar bestämdes tre parameter: den maximala hastigheten med vilken myosin hydrolyserar ATP i frånvaro av F-aktin (V0), den maximala ATPas-hastigheten för myosin i närvaro av mättande aktin (kcat) och den koncentration av aktin som behövs för att nå halv maximal aktivering av myosin ATPas-aktivitet (KATPas). LÄS MER

 4. 4. Orlistat : Viktminskning med orlistat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Sliva Hajo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Fetma är en sjukdom då kroppen har lagrat för mycket fett. Det kan bero på olika orsaker och en vanlig orsak är att kroppens energiintag är större än kroppens energiförbrukning och då kan överskottsenergin lagras som fett. LÄS MER

 5. 5. Corrosion behaviour of new lead-free brass alloys in aqueous copper (II) chloride

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Oliver Freiholtz; [2021]
  Nyckelord :lead-free brass; corrosion; dezincification; copper II chloride; electrochemistry; blyfri mässing; korrosion; avzinkning; koppar II klorid; elektrokemi;

  Sammanfattning : På grund av nya riktlinjer för användning av mässing i kontakt med dricksvatten har nya blyfria mässingslegeringar utvecklats. Det är därför av stort intresse att undersöka deras korrosionsegenskaper, såsom avzinkningshärdighet. LÄS MER