Sökning: "kemikalier i vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden kemikalier i vatten.

 1. 1. Concentration of Proteins and Decrease of Salt Content in a Hydrolyzed Fermentation Broth Using Membrane Filtration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Linnea Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Membrane filtration; ultrafiltration; PHA; polyhydroxyalkanoates; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Membrane filtration was used to concentrate proteins and decrease the salt concentration in a hydrolyzed fermentation broth. The broth was a by-product from the bacterial production and extraction of polyhydroxyalkanoates (PHA), that can be used to produce biobased plastics. LÄS MER

 2. 2. Biopolymers processed and used as enzyme carriers

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Dániel Mészáros; [2023]
  Nyckelord :Biobased materials; plasticized sodium alginate; water stability; extraction kinetics; enzyme carrier; Biobaserade material; Mjukgjort natriumalginat; Vattenstabilitet; extraktionskinetik; Enzymbärare;

  Sammanfattning : Syftet med detta masterprojekt var att undersöka möjligheten att använda biobaserat, mjukgjort natriumalginat (NaAlg) som enzymbärare. Alginaterna görs traditionellt bearbetbara genom att tillsätta olika mjukgörare, såsom polyoler (glycerol, sorbitol, etc.), i detta arbete användes glycerol. LÄS MER

 3. 3. Polymer gel dosimetry with MRI-readout for 3D dose verification - detector characteristics and clinical applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Thi Guldhill; [2023]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background & Purpose: Radiation therapy is an essential treatment for cancer patients with the ultimate goal to deliver radiation doses to the tumour with precision while minimizing exposure to surrounding healthy tissues. Treatment verification is crucial to ensure the accuracy of radiation delivery, for instance by measuring the radiation dose distribution. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of two-stage GAC filtration for PFAS reduction in drinking water

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Söderberg; [2023]
  Nyckelord :Per- and polyfluoroalkyl substances PFAS ; Granular activated carbon GAC ; drinking water; removal efficiency; DWTP;

  Sammanfattning : PFAS, or per- and polyfluoroalkyl substances, are a group of chemicals found in a wide range of industrial and consumer products. Due to their persistent nature and widespread use, concerns have been raised about their impact on human health and the environment. LÄS MER

 5. 5. Analys av textilproduktion och återvinning med fokus på miljöhållbarhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sami Hagos; [2023]
  Nyckelord :Textile industry; sustainability; textile production; Synthetic; fibers; environment; circular economy; recycling; reuse; Textilindustri; hållbarhet; textilproduktion; Syntetiska; fibrer; miljö; cirkulär ekonomi; återvinning; återanvändning;

  Sammanfattning : Textilindustrin är en global växande resursintensiv industri som medför stora miljö och klimatförändringar. Den största delen av de negativa miljöeffekterna uppstår i samband med produktionen eftersom det vid produktion krävs stora mängder resurser och råvaror. LÄS MER