Sökning: "kemiteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet kemiteknik.

 1. 1. Simulation of stripper modifications for bioenergy carbon capture by absorption

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Laia Villar I Comajoan; [2021]
  Nyckelord :BECCS; Carbon capture; Post-combustion absorption; Potassium carbonate; Energy Penalty; BECCS; Koldioxid infångning; Absorption efter förbränning; Kaliumkarbonat; Energistraff;

  Sammanfattning : Att koldioxidutsläppen neutraliseras är avgörande för att begränsa klimatförändringarna. Bioenergi i kombination med separation och lagring av koldioxid (BECCS) är en Teknik som kan generera negativa utsläpp. Det största hindret för dess storskaliga genomförande är de höga energikraven för processen. LÄS MER

 2. 2. Development of a Graphical User Interface For Easier Overview of Historical Chromatography Data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Agnes Hermansson; [2021]
  Nyckelord :GUI; graphical user interface; PyQt5; Orbit; Chromatography; data visualization; chemical engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Chromatography is a separation technique frequently used in the purication of medicinal drugs. In studies and project at the department of chemical engineering at Lund University a large amount of data have been generated through the use of their research software Orbit and their ÄKTA chromatography system. LÄS MER

 3. 3. Investigations of the Thermal Runaway Process of a Fluorine-Free Electrolyte Li-Ion Battery Cell

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Tamara Patranika; [2021]
  Nyckelord :Lithium-ion batteries; Electrolyte; Non-fluorinated; Thermal stability; Litiumjonbatteri; Elektrolyt; Fluorfri; Termisk stabilitet;

  Sammanfattning : Detta projekt syftar till att undersöka den termiska rusningsprocessen hos ett litiumjonbatteri med en fluorfri elektrolyt och jämföra den med en kommersiellt använd fluor-innehållande elektrolyt. Battericellerna innehöll silikon-grafit som anod och LiNi0.6Mn0.2Co0. LÄS MER

 4. 4. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Nils Toll; [2021]
  Nyckelord :Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Sammanfattning : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. LÄS MER

 5. 5. Calcium Carbonate Scale Adsorption and Desorption Studies on Uncoated and Coated Stainless Steel Surfaces

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Emelly Todor; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER