Sökning: "kemiundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet kemiundervisning.

 1. 1. Flipped Classroom – hur ser kemielever på metoden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mathias Öström; [2020]
  Nyckelord :Flipped classroom; kemiundervisning; gymnasiekurser; kemi 1; kemi 2; pausa och spela om; enkätundersökning; Youtubefilmer;

  Sammanfattning : Sedan amerikanerna Bergmann och Sams introducerade Flipped Classroom i sin undervisning 2006 så har metoden blivit mer och mer populär och används av fler och fler lärare över hela världen. Antalet videogenomgångar på Youtube blir mer och mer täckande och finns i de allra flesta ämnen oavsett om man vill ha det på svenska eller på engelska. LÄS MER

 2. 2. Kemins tre perspektiv i undervisningenmakroskopiskt, symboliskt och submikroskopiskt : En tematisk analys baserad på semistrukturerade intervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Oskar Laaksonen; [2020]
  Nyckelord :Macroscopic; submicroscopic; symbolic; Johnstone; chemistry; chemistry education; primary school; secondary school; makroskopiskt; submikroskopiskt; symboliskt; Johnstone; kemi; kemiundervisning; grundskolan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen beskrivs på vilket sätt kemins tre perspektiv(makroskopiskt, submikroskopiskt, symboliskt) förekommer i lärareskemiundervisning.Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer med 13 läraresom spelades in och transkriberades. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg inom kemiundervisning : En kvalitativ intervjustudie om gymnasielärares inställning till digitalisering inom kemiundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Cristina Karlsson Arias; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kemiundervisning; lärande; gymnasieskola.;

  Sammanfattning : Kemi anses vara ett abstrakt och svårt ämne att lära sig eftersom elever ofta upplever svårigheter med att analysera utifrån ett makroskopiskt och mikroskopiskt perspektiv. Olika studier visar positiva effekter på elevers inlärning vid användning av digitala verktyg eftersom det leder till att elever kan skapa en bättre förståelse för kemi. LÄS MER

 4. 4. Kemi Undervisning om plast i havet- hur påverkas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valentina Rivas Benavides; [2019]
  Nyckelord :kemiundervisning; handlingskompetens; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Kemiundervisningen har de senaste åren blivit mer inriktad på att förmedla kunskaper genom att använda aktuella situationer som eleverna möter i sin vardag. Plast i haven är en problematik som är aktuell och intressant och som kan användas för att täcka en del av kursplanen samtidigt som det kan ge eleverna redskap för livet och inte bara för att klara ämnet. LÄS MER

 5. 5. Vad läromedel kan bidra med till lärares kemiundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Pehrson; Caroline Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract I detta arbete har syftet varit att undersöka hur läromedel kan bidra till lärares kemiundervisning åk. 4–6 med fokus på förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen i den svenska läroplanen med utgångspunkt i partikelmodellen. LÄS MER