Sökning: "kemiundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet kemiundervisning.

 1. 1. Kemi Undervisning om plast i havet- hur påverkas eleverna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Valentina Rivas Benavides; [2019]
  Nyckelord :kemiundervisning; handlingskompetens; miljöundervisning;

  Sammanfattning : Kemiundervisningen har de senaste åren blivit mer inriktad på att förmedla kunskaper genom att använda aktuella situationer som eleverna möter i sin vardag. Plast i haven är en problematik som är aktuell och intressant och som kan användas för att täcka en del av kursplanen samtidigt som det kan ge eleverna redskap för livet och inte bara för att klara ämnet. LÄS MER

 2. 2. Vad läromedel kan bidra med till lärares kemiundervisning i årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Pehrson; Caroline Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract I detta arbete har syftet varit att undersöka hur läromedel kan bidra till lärares kemiundervisning åk. 4–6 med fokus på förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen i den svenska läroplanen med utgångspunkt i partikelmodellen. LÄS MER

 3. 3. Interdisciplinär matematik : En observationsstudie av matematikens användning i fysik och kemi på gymnasieskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anton Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Interdisciplinary mathematics; observational study; physics; chemistry; upper secondary school; Interdisciplinär matematik; observationsstudie; fysik; kemi; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I dagens svenska gymnasieskola ska matematikundervisningen enligt läroplanen ge eleverna möjlighet att relatera matematiken till andra ämnen, då elever får en mer positiv bild av matematik när de inser att den finns överallt i deras vardagliga liv. Samtidigt är frågor som varför ska vi lära oss det här? och när kommer jag använda det här? vanligt förekommande under matematikundervisning, och elever har svårt att se meningen med matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Stökiometri i Svenska Klassrum : En studie gällande skillnader i metoder som lärare nyttjar, vad dessa skillnader beror på samt hur läroböcker används och elever påverkas.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anna Edin; Sandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :Stökiometri; kemiundervisning; gymnasiet; gymnasieskolan; lärare; elevers svårigheter; läroböcker; Sverige; Norrbotten; Skåne; Stockholm;

  Sammanfattning : Fokuset i denna undersökning har varit att undersöka huruvida kemiundervisningen inom området stökiometri i Sverige skiljer sig med avseende på; geografiskt område, skolstorlek, ålder på de deltagande lärarna samt deras arbetslivserfarenhet. Data samlades in genom användning av internetbaserade enkäter, de distribuerades via e-mail och skapades i Google drive. LÄS MER

 5. 5. Hur upplever gymnasieelever digitala simuleringar under kemilektionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Wiaam Badn; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieelever; kemiundervisning; digitala simuleringar; lättbegriplig; utmaning; begränsning; begreppsförståelse; trötthet på skärmen och lärarens närvaro.;

  Sammanfattning : I relation till den ökade digitaliseringen av samhället och verktygen för undervisning finns det relativt lite information om användning av simuleringar i svenska gymnasieskolor. Därför syftar denna studie till att undersöka hur gymnasieelever i årskurs 1 använder och utvärderar digitala simuleringar i kemiundervisningen. LÄS MER