Sökning: "kenan"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet kenan.

 1. 1. Normikriittisyyttä kuvin ja sanoin lasten kuvakirjassa : Aino Havukaisen ja Sami Toivosen teos Tatu ja Patu – Kovaa menoa kiskoilla normeja laajentavana oppimateriaalina äidinkielen opetuksessa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Maria Harju; [2022]
  Nyckelord :barnlitteratur; bilderbok; normikritik; intersektionalitet; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats i kursen finska för modersmålslärare undersöker jag normkritik i en barnbilderbok. I studien analyserar jag bilderboken Tatu och Patu – Kovaa menoa kiskoilla, som är skriven och illustrerad av Aino Havukainen och Sami Toivonen (2020). LÄS MER

 2. 2. Ideellt ledarskap : En kvalitativ studie med fokus på ledarbeteenden i ideella idrottsorganisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lukas Svensson; Kenan Karic; [2022]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarbeteende; ideella organisationer; idrottsorganisationer;

  Sammanfattning : Ideella organisationer har blivit en viktig del av det svenska samhället. Formellaledare har många gånger det yttersta ansvaret över hela eller en specifik del aven ideell organisation. LÄS MER

 3. 3. Hunting for a Narrative : Bloodborne's Narration of Horror Through Gameplay and Text

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Kenan Muhamedagic; [2022]
  Nyckelord :Bloodborne; video games; narration; mechanics; carceral horror;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Attityder kring etnicitet hos anställda på socialtjänsten & dess påverkan på mötet med klienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nora Abdulhadi; Kenan Omerovic; [2022]
  Nyckelord :negative attitudes; hidden prejudice; social worker; ethnic diversity; culture; negativa attityder; omedvetna attityder; socialarbetare; etnisk mångfald; kultur;

  Sammanfattning : Attityder kring etnicitet är en företeelse som förekommer i många sammanhang. I arbetet med människor är attityder kring etnicitet väsentligt för hur arbetsplatsen upplevs, både för anställda och klienter. LÄS MER

 5. 5. How employers in regional Sweden can attract and retain Gen Z : The case study of Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Anton Vahlström; Khazem Idlbi; Kenan Taleb; [2022]
  Nyckelord :Brain drain; Employer branding; Generation Z; Regional Sweden;

  Sammanfattning : Background: Gen Z is the next generation to enter the workforce and it has become more complex to attract and retain employees. The recent trend in the job market, in which most prospective employees are from Gen Z, makes it important to investigate the demands, expectations, values, and preferences of this prospective workforce. LÄS MER