Sökning: "kennedy"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet kennedy.

 1. 1. Finance for all : Envisioning inclusive financial systems

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :André Kennedy; [2018]
  Nyckelord :finance; autism; financial systems; banks; financial literacy; inclusive design;

  Sammanfattning : One of the more pressing long-term concerns for parents of children with a neurodevelopmental disorder (NDD), such as autism, is financial management (Abbott & Marriott, 2012). Few of these people ever manage to attain a level of financial literacy that allows them to become fully independent. LÄS MER

 2. 2. Residual Stresses Induced by Welding in High Performance Steel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Rebecca Erlingsdotter Stridsman; Felicia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Residual Stresses; High Performance Steel; Heat transfer; Abaqus; Welding;

  Sammanfattning : Today, high performance steel as a construction material is treated as conventional steel in the European standards. Referring to the Eurocodes, the buckling curves for dimensioning of steel constructions only presents values up to steel grade S460, meaning that the full potential of high performance steel is not considered. LÄS MER

 3. 3. Användbarhet kring patientjournalsystemet Melior : Uppfattningar från användare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Persson; [2017]
  Nyckelord :Medical record; Melior; Usability; Healthcare; Journalsystem; Melior; Användbarhet; Hälso- och sjukvården;

  Sammanfattning : Elektroniska journalsystem är verktyg och beslutssystem för att hantera patientinformation isamband med vård och behandling inom vården. Ämnet som studien berör är användbarhet kringjournalsystemet Melior. LÄS MER

 4. 4. Aggressionsbrottets Janusansikte

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annika Ruge; [2017]
  Nyckelord :Critical Legal Studies; Grounded Theory; Internationella Brottmålsdomstolen; Aggressionsbrottet; Internationell Straffrätt; Interventionism; Mänskliga Rättigheter; International Criminal Court; UN Security Council; the Crime of Aggression; International Criminal Law; Human Rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Staters interventionism har legat bakom många grova människorättskränkningar. Eftersom FN-systemets vetorätt skyddar vissa stater från straffrättsligt ansvar finns det få reella utsikter för en minskning av dessa människorättsbrott. LÄS MER

 5. 5. Hur sjuksköterskan kan motivera patienter att göra val som leder till en viktnedgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emil Kennedy; Emma Faxe Borgryd; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER