Sökning: "kenyanska betesmarker"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kenyanska betesmarker.

 1. 1. Framtidsutsikter för pastoralism på Kenyanska betesmarker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Zebastian Cederblad; [2019]
  Nyckelord :Kenya; ; kenyanska betesmarker; pastoralism; zebu; boskap; landfragmentering; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Pastoralism är ett system där majoriteten av en individs inkomst och mat kommer från boskapsdjur. Boskapsdjurens huvudsakliga matkälla är naturligt växande bete. Pastoralism kan delas in i tre huvudtyper; nomadisk, transhuman och stillasittande. I Kenya finns variationer av alla tre. LÄS MER

 2. 2. Carbon sequestration in the pastoral area of Chepareria, western Kenya : a comparison between open-grazing, fenced pastures and maize cultivations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sara Svanlund; [2014]
  Nyckelord :Soil organic carbon; fencing; enclosures; Kenya; organiskt markkol; stängsling; inhägnader; Kenya;

  Sammanfattning : Carbon sequestration through restoration of degraded pastoral soils is an advocated way of mitigating global warming, and simultaneously alleviating poverty. An often proposed rehabilitation strategy is fencing of pastures, a method that was introduced to the farmers of Chepareria by the Vi-Agroforestry organization in 1987. LÄS MER