Sökning: "kerstin Ekman"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kerstin Ekman.

 1. 1. Ett liv utan djur är ett liv utan gud : En människa-djur studie analys av Kerstin Ekmans Vargskinnstrilogi

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Emma Törnsten; [2019]
  Nyckelord :Kerstin Ekman; Vargskinnstrilogin; Human-animal studies; Posthumanism; Anthropocentrism; Wild wolfs; Feral identity; Contact zones; Patriarchy; Becoming with animals;

  Sammanfattning : This essay applies human-animal studies in relation to the Swedish author Kerstin Ekman's books Guds barmhärtighet (1999), Sista Rompan (2002) and Skraplotter (2003) together called Vargskinnstrilogin. Kerstin Ekman's authorship is characterized by a coexistence between human, nature and animals where the stories entangle them into a dense complexity. LÄS MER

 2. 2. "Ibland går det ont" : En undersökning av gärningsmannen i svensk kriminallitteratur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Tobias Rogbrant; [2017]
  Nyckelord :Kerstin Ekman; Maj Sjöwall; Per Wahlöö; Händelser vid vatten; Polis polis potatismos!; deckare; kriminallitteratur; kriminalroman; samhällskritik; gärningsman; litteratursociologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En resa genom det litterära fältet : En analys av metaforanvändning och andra stiltermer i två romaner av Kerstin Ekman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Lillevang; Kornelia Dunkels; [2017]
  Nyckelord :Metaphor Identification Process Vrije Universiteit; MIPVU; metaforer; liknelser; metonymier; Kerstin Ekman; 30 meter mord; Händelser vid vatten;

  Sammanfattning : Pierre Bourdieu (2000) skrev om det smala och det breda litterära fältet och menade att det anses vara prestigefyllt att tillhöra det förra. Ju mindre kvantitet författare säljer, desto mer status får de. Kerstin Ekman debuterade med en genrekonventionell deckare och bör- jade således med att tillhöra det breda fältet. LÄS MER

 4. 4. I ensamhetens rum : En motivstudie av den skrivande kvinnan, gestaltad i romanerna Ingen mans kvinna, Kärlek i Europa och Grand final i skojarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Hörnberg; [2016]
  Nyckelord :artist novel; gender theory; genre studies; respectability; intersectional theory; gender roles; women writers; Ulla Bjerne; Birgitta Stenberg; Kerstin Ekman; konstnärsroman; genusteori; genreteori; respektabilitet; intersektionellt perspektiv; könsroller; kvinnligt skapande; Ulla Bjerne; Birgitta Stenberg; Kerstin Ekman;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en motivstudie av hur den skrivande kvinnan skildras i romanerna Ingen manskvinna (1919) av Ulla Bjerne, Kärlek i Europa (1981) av Birgitta Stenberg och Grand final i Skojarbranschen (2011) av Kerstin Ekman. Motivet av den skrivande kvinnan och hur hon förhåller sig till sitt skapande utifrån könsnormativa förväntningar, analyseras utifrån ett genusteoretiskt perspektiv med Beverly Skeggs respektabilitetsteori som ramverk. LÄS MER

 5. 5. "Låt oss vandra i det landskap vi har" : Förlust, hopp och platsbundenhet i Kerstin Ekmans och Terry Tempest Williams naturessäer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Niklasson; [2016]
  Nyckelord :Ecocriticism; environmental criticism; environmental literature; nature writing; Kerstin Ekman; Terry Tempest Williams; Lawrence Buell; ecoglobalist affects; ecoglobalism; place attachment; loss; hope; Ekokritik; miljölitteratur; naturessä; naturprosa; Kerstin Ekman; Terry Tempest Williams; Lawrence Buell; ecoglobalist affects; ecoglobalism; platsbundenhet; förlust; hopp;

  Sammanfattning : The aim of this study is to study how the themes of loss, hope and place attachment is presented in relation to the concept of ecoglobalist affects in the contemporary nature writing of Swedish author Kerstin Ekman and American author Terry Tempest Williams. I have performed a comparative close reading of three works per author and discussed them in relation to the definitions of nature writing and ecoglobalist affects by Lawrence Buell and the definition of place attachment as a psychological process by Leila Scannell and Robert Gifford. LÄS MER