Sökning: "kevin lynch"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden kevin lynch.

 1. 1. Det urbana landskapet genom Malmös HBTQ-populations ögon

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Joakim Hellgren; [2019]
  Nyckelord :HBTQ och staden Malmö ; sexuell geografi; queerlandskap; samhällsplanering; social hållbarhet; appropriering; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is well known how important belonging and to be part of something is for us humans and our well-being. Other utterly important foundations for us and our sense of freedom are safety and accessibility. LÄS MER

 2. 2. Sommaren i city : gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Noa Stryjan; [2018]
  Nyckelord :mötesplatser; offentliga platser; rumslighet; temporär användning;

  Sammanfattning : Genom ett gestaltningsförslag för en temporär användning av Östra Ågatan i Uppsala undersöker studien hur nya mötesplatser kan skapas. Fokus för studien är att undersöka hur offentliga platser som vanligtvis används till trafik kan gestaltas för att bidra till en livlig stadsmiljö under sommarhalvåret. LÄS MER

 3. 3. Artilleriparken : upprustning av en park i Visby innerstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :gestaltning; Hansestaden Visby; omgestaltning; parkupprustning; växtgestaltning;

  Sammanfattning : Artilleriparken är en liten park på ungefär 2000 kvadratmeter belägen i Hansestaden Visby. År 1995 upptogs hela Visby innerstad inklusive grönområden och parker på UNESCOS världsarvslista. Sverige åtog sig då ansvaret för att skydda, bevara och levandegöra det utnämnda världsarvet. LÄS MER

 4. 4. Noden: ett rum för resande : ett gestaltningsförslag för Klarabergsviadukten i centrala Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Filip Lönnström; Lovisa Parke; [2018]
  Nyckelord :nod; Klarabergsviadukten; stadsrum; gestaltning; design; rörelse; vistelse;

  Sammanfattning : Klarabergsviadukten ligger direkt väster om, och är en förlängning av Klarabergsgatan. Viadukten är en viktig del av kopplingen mellan Centralstationen och Stockholms centrala delar kring Sergels torg. Klarabergsviadukten byggdes under funktionalismen på 1960-talet. LÄS MER

 5. 5. Offentliga rum : Relationen mellan den fysiska miljön och människan

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Emma Lilja; Ebba Wisborg; [2018]
  Nyckelord :fysisk planering; offentliga rum; torg;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet behandlar offentliga platser med inriktning på torg utifrån ett socio-spatialt perspektiv, det vill säga förhållandet mellan människan och den fysiska miljön. Arbetet riktar in sig på vilken påverkan torgens fysiska utformning har på människors val av att vistas på och använda torgen. LÄS MER