Sökning: "key ellen"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden key ellen.

 1. 1. Vad styr revisorers anmärkningar på börsnoterade bolags redovisning under ISA-701? : En kvantitativ studie av ISA-701

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ellen Johansson; Layla Taher; [2022]
  Nyckelord :audit tenure; Big 4 Auditing; Key Audit Matter; Key Audit Matter; revisionskvalite; informationsassymetrier; ägarkoncentration; företagskomplexitet; företagsstorlek;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och förklarar vilka faktorer som påverkar antalet problemområden som revisorn identifierar i form av Key Audit Matter-anmärkningar. Studien undersöker om den nya regleringen som ökar kravet på revisorerna, kan hitta samband mellan antalet KAM-anmärkningar i revisionsberättelsen och andra oberoende variabler. LÄS MER

 2. 2. The Impact of Reducing Capital Taxation on Savings and Entrepreneurship: A synthetic control study on Sweden

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Ellen Olsson; Bharat Bommana; [2022]
  Nyckelord :Synthetic control method; Net capital taxes; Sweden; Savings rate; Entrepreneurship;

  Sammanfattning : Capital taxes have gained prominence in public discourse for their perceived redistributional capabilities. Understanding their effect on individual economic decision making is key to designing effective tax policy. Sweden provides a good case study of the implications of capital taxes, as it repealed most of its capital taxes between 2005 to 2007. LÄS MER

 3. 3. The Show Must Go On? : Projektledarens hantering av pandemins konsekvenser i upplevelseindustrin 

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Ellen Waern; [2022]
  Nyckelord :Project management; COVID-19; Pandemic; Risk management; Experience Economy.; Projektledning; COVID-19; Pandemi; Riskhantering; Upplevelseindustrin;

  Sammanfattning : The study aims to investigate the impact of the COVID-19 pandemic on completed projects in the experience industry and what lessons will be included in the future. To answer the purpose, the framing of questions has been established: 1. LÄS MER

 4. 4. Virtual onboarding på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om möjligheter och utmaningar med implementation av 360-videos i en organisations onboardingprocess

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ellen Holmgren; Ebba Carnerud; [2022]
  Nyckelord :Onboarding; organizational socialization; remote onboarding; 360-videos; virtual reality;

  Sammanfattning : In an organization such as a university with many institutions and new employees the onboarding process is a key activity for the employee life cycle. This study examines the possibilities and limitations of further digitalization of the process by including new formats for information.  The format in question is 360-videos. LÄS MER

 5. 5. TIDENS MOTSTÅND : En komparativ studie av två skulpturer av Ellen Roosval

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Carin Bergström Linder; [2022]
  Nyckelord :Key words: Art history; reception aesthetics; freestanding sculpture; relief sculpture; dance; transformations; bronze; granite; Ellen Roosval; female artist in early 20th-century; Hallwyl museum in Stockholm; The Swedish institute in Paris; The Swedish Ballet;

  Sammanfattning : This essay is a comparative study of two sculptures with the same motive and title, The Dance, by Ellen Roosval: a freestanding sculpture created in 1925 and a relief sculpture from 1933. The essay has two objectives: to analyse these works of art and to highlight the artist Ellen Roosval as an example of a female artist in the early 20th century. LÄS MER