Sökning: "key performance indicators"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade orden key performance indicators.

 1. 1. Measuring Sustainability in Supply Chain with Key Performance Indicators

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Julia Martikainen; Laura Himanen; [2019]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Sustainability; Manufacturing Industry; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Background: The existing literature addresses the emerge of sustainability issues being one of the main concerns in organizations’ supply chains. Constantly growing environmental, social, and ethical concerns have increased the pressure of organizations to adopt sustainable business practices into their operations. LÄS MER

 2. 2. Informationsasymmetri och målöverensstämmelse vid implementering av ekonomistyrning : En kvalitativ och kvantitativ studie på Boliden Mineral AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Hjelm; Jesper Persson; [2019]
  Nyckelord :Goal congruence; information asymmetry; implementing systems of control; management control system; principal–agent theory; feedback; risk; risk reduction; opportunism; performance management; workplace education; Boliden Mineral AB; mining industry; communication; key performance indicators; miss adapted information.; Målöverensstämmelse; informationsasymmetri; missanpassad information; opportunism; principal-agent teori; Boliden Mineral AB; gruvindustrin; prestationsmätning; nyckeltal; risker; riskreducering; återkoppling; internutbildning; implementering av styrsystem; styrsystem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och försenade leveranser. LÄS MER

 3. 3. Developing Key Fire Safety Indicators for Retail Buildings – Using a Multi Attribute Decision Making Method with a Hierarchical Approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Anders Olsson; [2019]
  Nyckelord :KPI; Key Performance Indicators; Fire Safety Indicators; Risk Indicators; Risk Analysis; Risk Management Process; Risk Monitoring; Fire Risk Level; Multi Attribute Decision Making; MADM; Hierarchical Approach; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to develop indicators measuring the most important aspects of fire safety, the initial approach undertaken was to identify the fire safety components that have the largest importance to a building’s overall fire safety, and to let these components form the basis for the indicator development. Through the use of a Multi Attribute Decision Making (MADM) methodology with a hierarchical approach, the most important components in relation to a building’s overall fire safety were identified. LÄS MER

 4. 4. Nyttan med digitala lösningar i tillverkande industrier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Jakobson; John Cristoferson; [2019]
  Nyckelord :Digitization; performance measurement; logistics; internal transport; implementation; asset tracking; Digitalisering; prestandamätning; logistik; intern transport; implementering; asset tracking;

  Sammanfattning : Föreningen av digitala tekniker och logistiska funktioner genom koncept som Industri 4.0 kan komma att förändra många marknader. Detta medför nya förutsättningar för industriföretag som vill fortsätta växa och vara konkurrenskraftiga. Denna studie syftade till att undersöka implementering av modern digital teknik i industriföretag. LÄS MER

 5. 5. Forming a Supply Chain Strategy for a Startup

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Hanna Isacsson; Jakob Kittle; [2019]
  Nyckelord :Startup; Scaleup; Supply Chain Strategy; Born Global; High-tech; Manufacturing; Performance Measurements; Critical Success Factors; Scaling Startup; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : About 90% of all startups fail to become successful, and the most significant reason is due to premature scaling. Limited research has priorly been conducted in the borderland between startups and supply chain. Explicitly on how a startup should go about defining its supply chain objective and how to measure its performance. LÄS MER